Wałbrzych ma już przyjęty budżet na właśnie rozpoczęty rok. Warto sprawdzić, jakie inwestycje drogowe będą przez miasto realizowane w najbliższych miesiącach.

Listę planowanych inwestycji drogowych otwiera budowa Obwodnicy Zachodniej, której wartość kosztorysowa wynosi prawie 350 mln zł i ma zostać zrealizowana przez najbliższe cztery lata. Na ten rok plan wydatków na tę inwestycję wynosi 98,2 mln zł, z czego 83,5 mln zł mają to być pozyskanie środki zewnętrzne.

Więcej o obwodnicy pisaliśmy:
OBWODNICA ZACHODNIA WAŁBRZYCHA: WKRÓTCE PRZETARG!
OBWODNICA ZACHODNIA WAŁBRZYCHA: BĘDĄ BUDOWAĆ! UMOWY PODPISANE!

WAŁBRZYCH: JEST DOFINANSOWANIE NA OBWODNICĘ
OBWODNICA WAŁBRZYCHA - NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W DZIEJACH MIASTA JUŻ WKRÓTCE


W 2018 roku miasto kończy i rozlicza istotną inwestycję przebudowy Placu na Rozdrożu (obecnego Solidarności). W ramach tego zadania poza przebudową serca placu i jego okolic przewidziana też była budowa ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego i Świdnickiej, poprawa zarządzania ruchem oraz energooszczędne oświetlenie. W tym roku inwestycja ma zostać rozliczona, a do realizacji zostało wdrożenie inteligentnego systemu transportowego oraz ostatni etap prac w postaci przebudowy ul. Przemysłowej wraz z budową parkingu. Całkowity koszt tej dużej inwestycji to 43,6 mln zł, z czego 85% to pozyskane zewnętrzne środki unijne.

Więcej o ostatnim etapie prac -  ULICA PRZEMYSŁOWA DO REMONTU. PLAC BUDOWY PRZEKAZANY

W roku 2018 miasto kończy również przebudowę Dworca Wałbrzych Szczawienko i pętli autobusowej przy nim. W ramach tego zadania - ograniczenia niskiej emisji - zawarta jest też spłata ostatniej raty za zakup kamienicy Pod Kotwicą, w której mają mieć siedzibę specjaliści od zarządzania kryzysowego, inteligentnego systemu transportowego oraz Straż Miejska. Koszt wszystkich tych działań to ponad 13,5 mln zł, z czego wydatek na ten rok to 3,4 mln zł.
DWORZEC WAŁBRZYCH SZCZAWIENKO - SĄ KŁOPOTY

Do 2019 roku miasto planuje wykonać dokumentację na realizację przebudowy kanalizacji deszczowej na ul. Chrobrego. To istotny element budowy przyszłej obwodnicy. To zadanie obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku objętym budową obwodnicy - do przejazdu kolejowego. Zadanie wedle kosztorysu ma kosztować 1,78 mln zł, jednak gros wydatków poniesione zostanie w 2019 roku.

Trasa Sudecka to kolejne istotne zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków aglomeracyjnych wchodzące w fazę realizacji w tym roku. Miasto rozpoczyna działania od przebudowy ul. Kamienieckiej oraz budowy ronda na skrzyżowaniu z Głuszycką i Noworudzką. Cała inwestycja przebudowy dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Wałbrzycha i Boguszowa-Gorc ma kosztować 60,3 mln zł, miasto na rok 2018 zabezpieczyło w budżecie 1,5 mln zł oraz 8,5 mln środków zewnętrznych.
Zobacz też:
TRASA SUDECKA: RUSZYŁ PRZETARG NA UL. KAMIENIECKĄ I RONDO


Miasto kontynuuje też prace na wiadukcie na ul. De Gaulle'a i w pierwszej połowie roku wykonywany będzie drugi etap prac na tym kluczowym węźle komunikacyjnym miasta. Całe zadanie rozpoczęte przygotowaniem dokumentacji w 2016 roku i jego realizacja ma zgodnie z kosztorysem kosztować 32,5 mln zł. W roku 2018 wydatkowane ma być 12,95 mln zł. 

Prace kontynuowane będą też na ul. Nałkowskiej i Hirszfelda, gdzie przebudowie poddana została droga wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W tym roku prace mają zostać zakończone. Całe zadanie wedle kosztorysu to 8,9 mln zł, plan na ten rok to 3,79 mln zł.
REMONTY NA HIRSZFELDA I DE GAULLE'A. CO NOWEGO?
PODZAMCZE: PRACE NA DE GAULLE'A ROZPOCZĘTE
RUSZA REMONT DE GAULLE'A
NAŁKOWSKIEJ OTWARTA, HIRSZFELDA W REMONCIE

Przygotowywana jest też dokumentacja projektowa do przebudowy ul. Dunikowskiego, miasto rozlicza też inwestycje zakończone jak przebudowa ul. Bystrzyckiej.

Z mniejszych remontów rozliczanych i przytaczanych w budżecie na ten rok wymienione są działania budowlane na ul. Długosza, łącznika drogi wojewódzkiej z ul. Uczniowską oraz ulicy między ul. Wilczą i Nową. Elżbieta Węgrzyn
Fot. Magdalena Sakowska