Dziś, w czwartek 21 października, na drogach miasta i regionu trwa od rana akcja policji. Jakie szczegóły?


W czwartek 21 października policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń.

Wałbrzyscy policjanci szczególnym nadzorem objęli rejony przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerów na ruchliwych drogach terenu Wałbrzycha oraz powiatu.

W trakcie akcji funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zwracają szczególną uwagę na zachowanie się kierowców w stosunku do pieszych oraz rowerzystów, a także osób korzystających z hulajnóg, czy też deskorolek. Policjanci nadzorują również prawidłowość poruszania się tych uczestników ruchu drogowego po jezdni, chodnikach i drogach dla rowerów oraz sprawdzają, czy piesi przechodzą przez jezdnię w miejscach dozwolonych, a także czy stosują się do sygnalizacji świetlnej.


Policjanci przypominają
, że kierowca zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

- zachować szczególną ostrożność,
- zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście (przy czym kierujący tramwajem ustępuje pierwszeństwa tylko pieszemu znajdującemu się na przejściu).

Jednak każdy pieszy powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Powinien też pamiętać, aby przestrzegać zakazu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Pamiętajmy również, że w kilka miesięcy temu zmienione zostały przepisy w Ustawie prawo o ruchu drogowym i wprowadzono trzy nowe definicje dotyczące poruszania się urządzeniami wspomagającymi ruch, hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu drogowego. Warto więc przyswoić sobie te informacje. 

Kamizelka odblaskowa, choć nie jest obowiązkowa, sprawia, że kierowcy dużo wcześniej zauważają rowerzystę. Równie ważne dla bezpieczeństwa są prawidłowo działające światła roweru.Nasz kalendarz potrąceń w Wałbrzychu i regionie:
STARY ZDRÓJ: SZÓSTE Z RZĘDU POTRĄCENIE, OFIARA W SZPITALU (FOTO)


Opr. MS
Zdjęcie ilustracyjne: Magdalena Sakowska