Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, trwają zaawansowane prace projektowe, które uwzględniają przebiegi dróg ekspresowych S8 i S5 oraz autostrady A4. Ta ostatnia może się... przenieść. I to blisko nas!


- A4, S5 i S8 to czyli istotne drogi na Dolnego Śląska. Analizujemy zebrane dane, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Ważne trasy będą łączyły się na Dolnym Śląsku - zapowiadają przedstawiciele GDDKiA.            

Archaiczna już A4 od Wrocławia do Krzyżowej nie spełnia w pełnym zakresie warunków technicznych przewidzianych dla autostrad. Nie ma pasa awaryjnego, który występuję jedynie na krótkich odcinkach, brakuje Miejsc Obsługi Podróżnych, geometria większości węzłów nie jest dostosowana do panujących standardów. Wzrastające z roku na rok natężenie ruchu, w newralgicznych momentach sięga tam ponad 100 tyś. pojazdów na dobę. Wypadki, kolizje lub awarie tworzą wielokilometrowe zatory drogowe, które utrudniają kierowcom szybkie przemieszczanie się.

Dlatego A4 może się przeprowadzić... bliżej nas

- Rozbudowa A4 jest inwestycją priorytetową, dlatego w tym celu w grudniu 2018r. ogłoszony został przetarg na opracowanie studium korytarzowego wraz z analizą techniczno - ekonomiczno - logistyczną rozbudowy lub budowy autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową. Umowa z firmą projektową została podpisana w maju 2019 r., a jej zadaniem jest analiza możliwych wariantów kompleksowych działań, mających na celu poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, przepustowości i funkcjonalności dolnośląskiego odcinka autostrady A4 -
zapowiada Generalna Dyrekcja. Firma projektowa opracowała następujące warianty wstępne korytarzy odcinka:

Wariant I
– Rozbudowa istniejącej autostrady od węzła Wrocław Wschód (bez węzła) do w. Krzyżowa (bez węzła) o przekroju 2 x 3 pasy ruchu + pas awaryjny w następujący sposób: budowa jednej jezdni (3 pasy ruchu + pas awaryjny) równolegle do istniejącej A4, następnie przełożenie ruchu na wybudowaną nową nitkę, rozbiórka starej nawierzchni (dwóch istniejących jezdni) i budowa w tym miejscu drugiej nowej nitki (3 pasy ruchu + pas awaryjny); wariant przedstawiono w jednym korytarzu;

Wariant II – Budowa autostrady A4 o przekroju 2 x 3 pasy ruchu + pas awaryjny, w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od okolic węzła Wrocław Wschód do węzła z  istniejącą A4 na wysokości Legnicy i rozbudowa autostrady A4 po śladzie istniejącym na odc. Legnica – Krzyżowa (zgodnie z wariantem 1); wariant przedstawiono w trzech korytarzach;

Wariant III – Budowa autostrady A4 o przekroju 2 x 3 pasy ruchu + pas awaryjny, w nowym korytarzu przebiegającym stroną południową od okolic węzła Wrocław Wschód do węzła Krzyżowa (bez węzła); wariant przedstawiono w trzech korytarzach;

Dla wałbrzyszan najciekawsze są warianty korytarzy W2A2 i W3A3, bo przesuwają odcinek A4 na południe. Ten pierwszy zakłada, że nowa autostrada wychodząc z węzła Legnica Wschód pobiegłaby przez nowy węzeł Jaroszów, potem przez węzeł Świdnica w okolicy Piotrowic Świdnickich, a potem w stronę obecnej DK 35 i węzła Tworzyjanów, skąd dalej w stronę gminy Kobierzyce.Ten drugi zbliżyłby się do nas jeszcze bardziej i pokryłby się częściowo z planowaną drogą ekspresową S5, znalazłyby się na nim węzeł Roztoka, węzeł Strzegom koło Modlęcina i węzeł Świdnica koło Nowic.To na pewno dobre informacje, ale pamiętajmy, że to dopiero bardzo wstępne plany. Być może w 2020 roku któryś z tych wariantów zostanie wybrany do realizacji.


A co słychać w sprawie ekspresowych S5 i S8?

Projektanci w swoim opracowaniu mają uwzględnić również przebieg drogi ekspresowej S5 oraz drogi ekspresowej S8. Podstawą do tego typu działań jest podpisane 25 września 2019 r. przez prezesa rady ministrów rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, w którym został ujęty nowy fragment drogi ekspresowej S5 od Sobótki (okolice Wrocławia) do połączenia z drogą ekspresową S3 na południu województwa. (WAŁBRZYCH: MA DO NAS DOTRZEĆ DROGA EKSPRESOWA S5 (MAPY)).Przypominamy, że nowy odcinek S5 na Dolnym Śląsku będzie przedłużeniem istniejącej S5, która biegnie od Korzeńska do węzła Wrocław Północ na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8. Nowa droga ekspresowa w południowej części województwa stworzy nowy korytarz transportowy, który będzie łączył trasy S3 i S8, ma odciążyć centra miast od transportu ciężarowego, poprawić warunki życia w regionie i zwiększyć dostępność terytorialną aglomeracji wałbrzyskiej. Droga krajowa nr 8 od Wrocławia do Kłodzka będzie drogą o parametrach klasy drogi ekspresowej (klasa S). W jej przypadku prace przedprojektowe są bardziej zaawansowane niż w przypadku S5 i w trakcie opracowania jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca analizuje obecnie cztery warianty przebiegu drogi. Każdy z wariantów zakłada budowę drogi w klasie S, z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę, budowę węzłów drogowych oraz Miejsc Obsługi Podróżnych. Na posiedzeniu Komisji Ocen Projektów Inwestycyjnych, które planowane jest w pierwszym kwartale 2020 roku, zostanie zarekomendowany wariant do realizacji. Wariant ten zostanie przedstawiony we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który będzie kolejnym etapem realizacji tego zadania.

- Wzajemne oddziaływanie powyżej wymienionych szlaków, warunki ruchowe oraz oddziaływanie środowiskowe podlegają szczegółowej analizie, przy maksymalnym wykorzystaniu opracowań realizowanych dla A4 i S8. Dotychczasowe analizy prowadzone dla A4 uwzględniają drogę ekspresową S3 oraz projektowaną drogę ekspresową S8. Jednak od czasu funkcjonującego rozporządzenia Rady Ministrów, również w analizach została uwzględniona droga ekspresowa S5. Głównym celem prowadzonych analiz jest znalezienie optymalnych rozwiązań, które uwzględnią aspekty społeczne, logistyczne i ekonomiczne dla stworzenia najkorzystniejszego układu dróg - zapewniają przedstawiciele GDDKiA.


O planach nowych dróg ekspresowych pisaliśmy:
WAŁBRZYCH: MA DO NAS DOTRZEĆ DROGA EKSPRESOWA S5 (MAPY)
PREMIER MORAWIECKI W ŚWIDNICY ZAPOWIEDZIAŁ DROGĘ EKSPRESOWĄ
WAŁBRZYCH: DROGA EKSPRESOWA 35 ZMIENI NASZ REGION NA ZAWSZE?
DROGA EKSPRESOWA S35 - MARZENIE BARDZIEj, CZY MNIEJ REALNE?
Wałbrzych: Eldorado biznesu przy drodze ekspresowej nr 35?Opr. MS
Mapy użyczone: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad