W sytuacji galopujących wzrostów zakażeń w Wałbrzychu, powiecie i regionie podjęto kroki w zakresie ograniczania bezpośrednich kontaktów pracowników instytucji z interesantami.

Po Ratuszu w Boguszowie-Gorcach, decyzje o ograniczeniu kontaktu i wprowadzeniu dodatkowych zasad bezpieczeństwa zdecydował również Ratusz w Szczawnie-Zdroju. Od poniedziałku 12 października urząd miejski w Szczawnie-Zdroju powraca do ograniczeń związanych z bezpośrednią obsługą interesanta. Ograniczenia będą obowiązywały do odwołania. Oto szczegóły: Szczawno-Zdrój: uwaga - ograniczenia w urzędzie miejskim!

Obsługę klienta przystosowuje do nowej sytuacji również MZB w Wałbrzychu: Szanowni Państwo, w związku niepokojącym tempem wzrostu zachorowań na COVID-19, w trosce o Wasze bezpieczeństwo prosimy, by w miarę możliwości ograniczać przebywanie w miejscach publicznych. W związku z powyższym, wszystkie sprawy, które nie wymagają obecności osobistej w Miejskim Zarządzie Budynków, prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo.

ŚRÓDMIEŚCIE
ul.Mickiewicza 35, 58-300 Wałbrzych
bok1@mzbwalbrzych.pl

Kierownik
tel. 74 887-05-27
Eksploatacja
tel. 74 887-05-28
Rozliczanie wody
tel. 74 887-05-30
Technicy
tel. 74 842-58-10
Obsługa Wspólnot
tel. 74 842-41-71

NOWE MIASTO
ul.Sygietyńskiego 19, 58-301 Wałbrzych
bok2@mzbwalbrzych.pl

Kierownik
tel. 74 842-51-64
Eksploatacja
tel. 74 887-05-31
Rozliczanie wody
tel. 74 887-05-33
Technicy
tel. 74 887-05-32
Obsługa Wspólnot
tel. 74 887-05-34

PODGÓRZE
ul.Jagiellońska 7-9, 58-303 Wałbrzych
bok3@mzbwalbrzych.pl

Kierownik
tel. 74 887-05-37
Eksploatacja
tel. 74 842-34-44
Rozliczanie wody
tel. 74 887-05-36
Technicy
tel. 74 842-29-89
Obsługa Wspólnot
tel. 74 887-05-71

STARY ZDRÓJ
ul.11 Listopada 48, 58-302 Wałbrzych
bok4@mzbwalbrzych.pl

Kierownik
tel. 74 887-05-40
Eksploatacja
tel. 74 847-88-16
Rozliczanie wody
tel. 74 887-05-38
Technicy
tel. 74 847-83-50
Obsługa Wspólnot
tel. 74 887-05-73

PIASKOWA GÓRA - PODZAMCZE
ul. Topolowa 25b, 58-309 Wałbrzych
bok5@mzbwalbrzych.pl

Kierownik
tel. 74 840-27-20
Eksploatacja
tel. 74 840-27-19
Rozliczanie wody
tel. 74 840-27-22
Technicy
tel. 74 843-10-18
Obsługa Wspólnot
tel. 74 840-27-21

SOBIĘCIN
ul.1-go Maja 81a, 58-305 Wałbrzych
bok6@mzbwalbrzych.pl

Kierownik
tel. 74 887-05-45
Eksploatacja
tel. 74 842-43-47
Rozliczanie wody
tel. 74 842-43-47
Technicy
tel. 74 887-05-46
Obsługa Wspólnot
tel. 74 848-60-50

BIAŁY KAMIEŃ
ul.Andersa 165, 58-304 Wałbrzych
bok7@mzbwalbrzych.pl

Kierownik
tel. 74 887-05-48
Eksploatacja
tel. 74 887-05-47
Rozliczanie wody
tel. 74 843-10-34
Technicy
tel. 74 847-84-66
Obsługa Wspólnot
tel. 74 887-05-49
tel. 74 887-05-70


Bezpośredni kontakt z interesantami ograniczają też wałbrzyskie wodociągi, które na swojej stronie opublikowały komunikat:


Niepokojące informacje dotyczące zakażeń pochodzą w ostatnich dniach z lokalnych szkół oraz przychodni:

7 października w godzinach popołudniowych Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Mieroszowie uzyskała informacje o pozytywnym wyniku testu u dwóch uczniów.
-Natychmiast zostały wdrożone procedury.
- Zgodnie z instrukcjami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej objęto kwarantanną wszystkich uczniów dwóch klas, do których uczęszczają dzieci z pozytywnym wynikiem testu.
-Kwarantanną zostaną objęci także rodzice, rodzeństwo i osoby mieszkające z tymi uczniami. -Nauczyciele pozostają w nadzorze epidemiologicznym.
-Wychowawcy dotkniętych dwóch klas powiadomili rodziców, wiadomość do rodziców i nauczycieli wysłana została również poprzez e-dziennik.
-[...] zaraz po uzyskaniu kolejnych instrukcji i decyzji z PSSE zostaną podjęte kolejne kroki - m.in. na temat edukacji zdalnej w okresie kwarantanny w klasach objętych wyłączeniem.


NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Urszula Puskarz w Starych Bogaczowicach poinformowała pacjentów o utrudnieniach:

Informuję, iż w związku z dodatnim wynikiem testu w kierunku wirusa Sarscov2 wykonanego u lekarza rodzinnego Urszuli Puskarz i w związku z powyższym objęcie jej izolacją domową od 06-10-2020 do 16-10-2020, jak również skierowaniem jednej z pielęgniarek do samoizolacji domowej ze zleceniem testu (czeka na pobranie), podjęto decyzję, iż Praktyka Lekarza Rodzinnego w Starych Bogaczowicach nr świadczeniodawcy 3202062 będzie udzielać świadczeń w tym okresie w formie zdalnej (teleporad).
W praktyce jest personel obsługujący rejestrację.

Zapewniono też możliwość odbioru dokumentacji medycznej oraz udzielenia pomocy w nagłych, niecierpiących zwłoki, przypadkach poprzez porozumienie z lekarzem rodzinnym Jolantą Strzelec. Pacjenci potrzebujący osobistej wizyty (po teleporadzie) mogą skorzystać z porady osobistej w NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Wałbrzychu (ul. Głuszycka 86).

Powyższa decyzja podyktowana jest koniecznością ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się zakażeń i zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia. Praca od 8.00 do 18.00 jest zachowana. - Urszula Puskarz.


Przeczytaj też:
Szczawno-Zdrój: uwaga - ograniczenia w urzędzie miejskim!
Wałbrzych i region: Najważniejsze zasady obowiązujące od 10 października

Wałbrzych region: zamykane szpitale, szkoły, więcej ofiar
Wałbrzych Szpital Ginekologiczno-Położniczy: zakażenia koronawirusem i utrudnienia
Ratusz pracuje bez zmian, w szkołach pojedyncze kwarantannyoprac. ELW