Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu 5 lipca od godzin porannych na terenie naszego miasta oraz powiatu wałbrzyskiego przeprowadzą wzmożone działania.

Kaskadowy pomiar prędkości to akcja, która będzie miała charakter kontrolno-prewencyjny, a funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na kierujących, którzy rażąco przekraczają prędkość, szczególnie na obszarze zabudowanym. To kontrole prowadzone na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W działaniach może brać udział kilka radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi.

Pamiętajmy. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości taryfikator przewiduje grzywnę w postaci mandatu karnego w kwocie nawet do 500 złotych. Kierującemu naliczane są także punkty karne w zależności od skali przewinienia.

Warto podkreślić, że tym osobom, które przekroczą prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h policjant podczas kontroli odbierze prawo jazdy za pokwitowaniem, a właściwy miejscowo starosta wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu uprawnień na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy,  jeżeli dokument ten nie został zatrzymany podczas kontroli. Tylko w tym roku wałbrzyscy  funkcjonariusze odebrali już piratom drogowym 75 praw jazdy za tego typu naruszenia przepisów ruchu drogowego.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących apelujemy o rozwagę i stosowanie przepisów ruchu drogowego. Przestrzegamy, że nie będzie pobłażliwości dla osób drastycznie naruszających przepisy ruchu drogowego. Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od nas samych, w tym od samopoczucia kierowcy, kultury i techniki jazdy, czy przygotowania pojazdu do podróży.


oprac. ELW
KMP Wałbrzych