Na granicy polsko-białoruskiej, służbę pełnią również policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Bezpieczeństwo na polsko-białoruskiej granicy, a zarazem zewnętrznej granicy UE, jest strzeżone przez funkcjonariuszy wielu służb mundurowych. Aktualnie sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim, poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego, wymaga wsparcia dla Straży Granicznej i miejscowych sił policyjnych. Dlatego też od kilku tygodni funkcjonariusze z wałbrzyskiej komendy także pełnią służbę w tym rejonie i strzegą bezpieczeństwa granic.Na terenie województwa podlaskiego oraz lubelskiego obecni są rotacyjnie wałbrzyscy funkcjonariusze doświadczeni oraz odbywający szkolenie. - Rotacyjnie dwutygodniową służbę pełni tam dwuosobowy patrol z ruchu drogowego, na miejscu jest też kilku młodych policjantów z Wałbrzycha, którzy przebywają na doszkoleniach w oddziałach prewencji we Wrocławiu oraz w Warszawie - wyjaśnia Marcin Świeży, oficer prasowy KMP Wałbrzych. 

Na wschód naszego kraju z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zostali skierowani policjanci ruchu drogowego, którzy kontrolują każdy przejeżdżający drogami dojazdowymi do granicy samochód. Natomiast funkcjonariusze aktualnie przebywający na szkoleniach w Oddziałach Prewencji Policji we Wrocławiu oraz w Warszawie - a w tym drugim przypadku dokładnie w Piasecznie -  pełnią służbę przy samej granicy, dbając o to, by nielegalni migranci nie przedostali się do Polski. Życzymy wszystkim wałbrzyskim mundurowym bezpiecznej służby na granicy polsko-białoruskiej i szybkiego powrotu do domów.oprac. ELW
KMP Wałbrzych