Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Edwarda Kuzio.

Pan Edward Kuzio był wieloletnim górnikiem, nadsztygarem wentylacji w KWK "Wałbrzych". Pełnił funkcję kierownika stacji ratownictwa górniczego KWK "Wałbrzych". Został uhonorowany złotym medalem za 50-lecie pracy zawodowej.

Po zakończeniu górniczej kariery pracował jako przewodnik w Muzeum Przemysłu i Techniki. Przez pewnie okres czasu był przewodnikiem w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, aktywnie uczestniczył we wszystkich wydarzeniach edukacyjnych i kulturalnych na terenie Starej Kopalni w tym również w wydarzeniach dla dzieci i młodzieży. Posiadał bogatą wiedzę na temat wałbrzyskiego górnictwa oraz historii miasta, chętnie współpracował, dzielił się swoimi doświadczeniami z innymi będąc zawsze pogodnym, uśmiechniętym, nigdy nie odmawiał pomocy.

Współorganizował wydarzenia barbórkowe oraz czynnie w nich uczestniczył. Podczas karczm piwnych wcielał się rolę księdza kapelana, który swoimi wystąpieniami uświetniał niemal każdą karczmę. Był postacią znaną, lubianą i poważaną.

Pogrzeb odbędzie się 9 marca 2021 roku o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym przy ul. Przemysłowej w Wałbrzychu.


oprac. ELW
Fot. Stara Kopalnia