Z powodu rozpoczynającego się remontu Dworca Głównego PKP autobusy linii A i 12 nie kursują przez ul. Gdyńską.

 
Od soboty, 5 października 2019 roku, autobusy linii A i 12 kończą będą bieg na ul. Kosynierów, czyli w rejonie skrzyżowania z ul. Szkolną i Niepodległości gdzie zlokalizowany został przystanek końcowy i początkowy tych linii. Zmiana ta obowiązywać będzie do zakończenia prac remontowych obejmujących również okolice dworca, czyli zatokę autobusową.

Przypominamy, że zakres prac obejmuje kompleksowy remont budynku, z uwzględnieniem jego wartości historycznej. W planach jest przebudowa dworca, renowacja elewacji, dachu, wzmocnienie konstrukcji, izolacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, zagospodarowanie terenu wraz z placem przesiadkowym, przebudowa pomieszczeń do nowych funkcji, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych i z trudnością poruszania się. Obiekt znajduje się w ewidencji konserwatora zabytków i prace będę wykonywane pod nadzorem konserwatorskim.