Remont ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu uległ dalszemu przedłużeniu. Mieszkańcy dostrzegli, że mimo starań, w budowie Trasy Sudeckiej w naszym mieście zdaje się obowiązywać Prawo Murphy'ego.

Termin ostateczny

Trwa remont Trasy Sudeckiej na terenie Wałbrzycha. Etap I to przebudowa ul. Kamienieckiej i budowa ronda przy wyjeździe z Wałbrzycha w kierunku Kłodzka. Pierwotnie zakładano, że prace powinny być zakończone w ubiegłym roku, a na listopad zapowiadano uroczyste nadanie nazwy rondu. Niestety nie udało się dokończyć prac w ubiegłym roku z uwagi na niezależne od zleceniodawcy i wykonawcy opóźnienia dotyczące m.in. uzbrojenia podziemnego w sieć wodociągową, instalację sanitarną oraz sieć gazową. Pojawiła się też konieczność wykonania nieprzewidzianych wcześniej prac gruntowych. Działania na placu budowy wznowiono w lutym i miały się wedle przewidywań skończyć w maju, jednak w połowie czerwca nadal nie ma ich zakończenia.
- Termin umowny był do 31 maja, ale rozmowy o przedłużeniu prac podjęte były już wcześniej. Wykonawca wystąpił z wnioskiem, że z przyczyn od niego niezależnych w tym terminie nie był w stanie budowy zakończyć. Inwestor z częścią argumentacji wykonawcy się zgadza - informuje Andrzej Piękny, główny specjalista ds. inwestycji i remontów Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Argumentacja firmy Strabag została przez zleceniodawcę uznana, ustalono też nowy termin ukończenia remontu, prace mają być - wedle wstępnych założeń - zakończone około połowy września. Wałbrzyszanie muszą zatem uzbroić się w cierpliwość i poczekać na pożegnanie z drogowcami w tym rejonie.Wielkie oczekiwanie

Nie tylko mieszkańcy i kierowcy czekają... Okazuje się, że na możliwość ukończenia prac czeka też sam wykonawca. - W dalszym ciągu w tamtym rejonie trwa wykonywanie sieci wodociągowej i innych niezwiązanych z pasem drogowym, trwają m.in. prace polegające na podpięciach mieszkańców do sieci wodno-kanalizacyjnej. Wodociągi do zakończenia swoich działań nie mogą uwolnić terenu pod prace drogowe. Nie chcieliśmy tych przedłużeń terminów, ale uzasadnienia wykonawcy są słuszne - dodaje Piękny.
Przy takich remontach jak ul. Kamienieckiej wykonawca i zleceniodawca uczą się pokory, bo w takich przypadkach nie obywa się bez niespodzianek nienaniesionych na plany. Zarówno tych infrastrukturalnych jak niezinwentaryzowane przyłącza kanalizacji deszczowej odwadniającej podwórka sąsiadujące z ulicą, jak i geologicznych - konieczność przebijania się przez skały, których nie było na planie prac z reguły nie przyspiesza. Budowlańcy i "sieciowcy" zetknęli się z przestarzałymi planami, a chcąc wykonać remont kompleksowo i porządnie muszą zmagać się z kolejnymi utrudnieniami. Jak w żartobliwym prawie Murphy'ego - wszystko, co się może nie udać, to zwykle się nie udaje. - Jak tylko wyjdziemy z zawiłości spraw sieciowych nie jest problemem ułożenie nawierzchni drogi i chodników, zwłaszcza że wykonawcą jest duża, doświadczona i mobilna firma dysponująca ludźmi oraz sprzętem. Zaznaczyć warto, że tam gdzie wykonawca ma już teren uwolniony, to wykonuje swoje prace - zaznacza przedstawiciel ZDKiUM. 
Wykonawcą jest firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia. Przypominamy też, że z uwagi na szerszy zakres prac zwiększyła się też wartość kontraktu z niemal 12,8 mln zł do ok. 14,7 mln zł. O przesunięciu środków na ten cel wałbrzyscy radni zdecydowali na jednej z jesiennych sesji Rady Miejskiej. Prace mają być w przeważającej mierze finansowane ze środków unijnych.


Polecamy:
- Trasa Sudecka - odcinek - Ul. Kamieniecka
UL. KAMIENIECKA - WZNOWIONE PRACE I ZMIANY [FOTO]

ULICA KAMIENIECKA - SĄ NIESPODZIANKI REMONTOWE [FOTO]
Ul. KAMIENIECKA - REMONT TRWA. CO NA PLACU BUDOWY? [FOTO]
ULICA KAMIENIECKA: RUSZYŁY PRACE I UTRUDNIENIA [FOTO]
CO Z KAMIENIECKĄ I TRASĄ SUDECKĄ?
TRASA SUDECKA: RUSZYŁ PRZETARG NA UL. KAMIENIECKĄ I RONDO
RONDO NA KAMIENIECKIEJ - CO WSTRZYMUJE BUDOWĘ


Elżbieta Węgrzyn
fot. JK