Wiosenne porządki rozpoczęły się na dobre. Pojawiają się nowe meble, a wtedy stare... Straż miejska tłumaczy, że odpowiedzialność za usunięcie odpadów wielkogabarytowych spoczywa na ich właścicielach.