Od kilku lat czekamy na budowę zapowiadanego obiektu handlowego z centrum przesiadkowym przy ul. Lubelskiej, obok powstającego właśnie przystanku kolejowego Wałbrzych Centrum. Właśnie ruszają procedury! Przypominamy wizualizacje planowanego obiektu.


Historia tej inwestycji...

...nie jest może tak długa jak obwodnicy zachodniej, ale ma już ładne kilka lat. Galeria Magnolia miała powstać przy ul. Lubelskiej już w latach 2008-2009. Na jej potrzeby wyburzono znajdujące się tam zabudowania, gdzie mieściły się hurtownie. Jednak szybciej powstała Galeria Victoria i spółka Octava zarzuciła ten plan. Wrócono do niego, kiedy miasto podjęło starania o budowę centrum komunikacyjnego przy ul. Lubelskiej, planowanego jeszcze w latach... siedemdziesiątych (WAŁBRZYCH: GDY DWORZEC PKS BYŁ KOMUNIKACYJNYM CENTRUM MIASTA). Miało ono być gotowe w 2013, ale długo nie można było uzyskać potrzebnych zezwoleń od kolei i porozumienie w tej sprawie podpisały dopiero 14 lipca 2017 (WAŁBRZYCH CENTRUM: POROZUMIENIE PODPISANE) samorząd Wałbrzycha, Polskie Koleje Państwowe S. A. i spółka Octava, która miała tam wybudować mniejsze centrum handlowe z drogami dojazdowymi, parkingiem i peronami dworca autobusowego. Jednak pojawiły się opóźnienia w budowie przystanku wywołane trudnościami technicznymi i ostatecznie prace ruszyły dopiero w listopadzie 2018.Wcześniej, 9 sierpnia 2017, Octava podzieliła się imponującym projektem nowego centrum handlowego: WAŁBRZYCH CENTRUM - GALERIA 7 JUŻ WKRÓTCE (WIZUALIZACJE)
. Galeria 7 miała zostać otwarta w ostatnim kwartale 2019 roku, jednak opóźnienia w budowie przystanku kolejowego sprawiły, że spółka czekała według zapowiedzi, aż ten projekt będzie zaawansowany (CZY GALERIA 7 POWSTANIE? KIEDY UMOWA?).

- Wszystkie prace wokół centrum handlowego wykona inwestor. Gmina Wałbrzych ze swojej strony podczas budowy obwodnicy wyremontuje ulice Mazowiecką i Lubelską. Spółka Octava oprócz galerii ma wybudować dworzec autobusowy, parking, przystanek komunikacji miejskiej i dobudować drogi dojazdowe od ronda na ul. Wysockiego i od ulicy Lubelskiej, a także uporządkować tereny zielone - mówił rzecznik wałbrzyskiego urzędu miasta Edward Szewczak jeszcze w 2018 roku. Teraz wreszcie mamy oficjalne zawiadomienie, że procedury ruszyły.Komunikat urzędu miasta

18 lutego 2020 prezydent Miasta Wałbrzycha
zawiadamia, że na wniosek prezesa zarządu Galeria 7 Sp. z o.o. z/s w Warszawie przy ul. Siennej 39 prowadzi postępowanie w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa węzła komunikacyjnego zawierającego część komercyjno-handlową-usługową „Wałbrzych Centrum” wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Lubelskiej 11 i 21 i ul. Wysockiego 12 w Wałbrzychu na terenie pięciu działek w obrębie 21 Nowe Miasto.

Strony mogą brać czynny udział w każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać się z
aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 2 w Wałbrzychu, pok. 10, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod tym adresem, ustnie do protokołu, a także drogą elektroniczną.Teraz zacznie się papierologia

Organem właściwym w sprawie przeprowadzenia postępowania w przedmiocie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, po zasięgnięciu opinii:
• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu,
• Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod numerem: 32/2020.

Obwieszczenie udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu od 18 lutego 2020. Procedury na pewno jeszcze potrwają, ale jest szansa, że budowa ruszy jeszcze w tym roku.Wałbrzych Centrum Shopping Centre - Regionalna Stacja Przesiadkowa

Planowany obiekt ma dwie nazwy widoczne na wizualizacjach: obok Galerii 7 także Wałbrzych Centrum Shopping Centre. Widać na nich ostateczny plan dróg dojazdowych i ścieżek dla pieszych z przejściem pod drogą oraz rondem. Widać także, jak zostanie rozbudowana galeria, jeśli będzie miała dużo klientów. Dworzec autobusowy będzie miał charakter prywatny, więc będzie się tam zatrzymywać prawdopodobnie tylko część przewoźników, którzy zapłacą opłaty. Będzie się mieścił pod wysuniętym piętrem galerii. W projektach obiekt i teren jest określany jako Regionalna Stacja Przesiadkowa. Całość ma mieć powierzchnię 28 000 m2.

W środku, oprócz sklepów, znajdą się lokale gastronomiczne z ogródkami zewnętrznymi i kino. Otwarcie było wstępnie planowane na ostatni kwartał 2020 roku, ale zapewne się przesunie, projektowana powierzchnia najmu to około 15 000 metrów kwadratowych, przewidziano tu 70 sklepów i restauracji, obok ma być czterokondygnacyjny parking na 390 samochodów. Oprócz handlowej bierze się pod uwagę przestrzeń publiczną i wypoczynkową, ma zatem powstać niewielki park i promenada.

Jak ocenia inwestor, klientami Wałbrzych Centrum Shopping Centre mogą być dziesiątki tysięcy pasażerów kolei miesięcznie i około 2,5 mln pasażerów linii autobusowych rocznie.
Budowa przystanku Centrum w ostatnich miesiącach nabrała tempa, o czym pisaliśmy: WAŁBRZYCH CENTRUM JUŻ PRAKTYCZNIE JEST, A CO TAM SIĘ DZIEJE? (FOTO).

Wcześniej:

6 grudnia 2016 - udało się uzyskać pozwolenie na budowę:
PRZYSTANEK WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE - KOLEJ UZYSKAŁA POZWOLENIE?

4 kwietnia 2017:
WAŁBRZYCH CENTRUM: OGŁOSZONO PRZETARG

21 czerwca 2017:
WAŁBRZYCH CENTRUM I SZCZAWIENKO JUŻ PO OTWARCIU OFERT

14 lipca 2017:
WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE - POROZUMIENIE PODPISANE

29 września 2017:
WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE - UMOWA Z WYKONAWCĄ PODPISANA

Marzec 2018: ostateczne ustalenie nazwy przystanku:
ŻEGNAJ DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE, WITAJ WAŁBRZYCH CENTRUM

22 marca 2018 - umowa ze spółką Octava, trwa przestój wywołany trudnościami na stacji Świebodzice:
GALERIA 7 - JEST UMOWA. A CO Z WAŁBRZYCH CENTRUM?

Przekazanie placu budowy - 5 listopada 2018 roku:

WAŁBRZYCH CENTRUM: HISTORYCZNY MOMENT, PRACE RUSZYŁY (FOTO)

14 grudnia: spotkanie z inwestorami, wykonawcą i przedstawicielami spółki Octava:
WAŁBRZYCH CENTRUM I SZCZAWIENKO: PYTANIA I ODPOWIEDZI (FOTO)

W lutym 2019 front robót przesunął się z dworca Wałbrzych Szczawienko na przystanek Centrum:
WAŁBRZYCH SZCZAWIENKO - DUŻA ZMIANA W TERMINARZU PRAC

W marcu 2019 zaawansowane były już roboty ziemne:
WAŁBRZYCH CENTRUM: PRACA WRE POD ZIEMIĄ, KIEDY ZMIANA TORU? (FOTO)

Prace w części podziemnej szły sprawnie do maja 2019, potem był przestój:
WAŁBRZYCH CENTRUM: WIDAĆ JUŻ ZARYSY PERONU - JEST PRZEJŚCIE! (FOTO)

W październiku 2019 rozpoczęto je ponownie:
WAŁBRZYCH CENTRUM: PRACE RUSZYŁY NA NOWO Z ROZMACHEM (FOTO)

Grudzień 2019:
WAŁBRZYCH CENTRUM: MINĄŁ ROK OD ROZPOCZĘCIA PRAC - CO TERAZ? (FOTO)

Czytaj też:
WAŁBRZYCH CENTRUM: PRACE RUSZYŁY NA NOWO Z ROZMACHEM (FOTO)
WAŁBRZYCH CENTRUM: WIDAĆ JUŻ ZARYSY PERONU - JEST PRZEJŚCIE! (FOTO)
WAŁBRZYCH CENTRUM: PRACA WRE POD ZIEMIĄ, KIEDY ZMIANA TORU? (FOTO)
WAŁBRZYCH CENTRUM I SZCZAWIENKO: PYTANIA I ODPOWIEDZI (FOTO)
WAŁBRZYCH CENTRUM BUDUJĄ - KIEDY GALERIA? (FOTO, WIZUALIZACJE)
WAŁBRZYCH CENTRUM: HISTORYCZNY MOMENT, PRACE RUSZYŁY (FOTO)
GALERIA 7 - JEST UMOWA. A CO Z WAŁBRZYCH CENTRUM?
ŻEGNAJ DWORZEC ŚRÓDMIEŚCIE, WITAJ WAŁBRZYCH CENTRUM
PRZYSTANEK WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE - KOLEJ UZYSKAŁA POZWOLENIE?
PRZYSTANEK WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE - JUŻ WKRÓTCE KOLEJNY KROK

WAŁBRZYCH SZCZAWIENKO I ŚRÓDMIEŚCIE - RUSZAJĄ PRACE

WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE - UMOWA Z WYKONAWCĄ PODPISANA
WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE I SZCZAWIENKO - CO DALEJ Z INWESTYCJĄ?
WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE - POROZUMIENIE PODPISANE

WAŁBRZYCH CENTRUM I SZCZAWIENKO JUŻ PO OTWARCIU OFERT
WAŁBRZYCH CENTRUM: OGŁOSZONO PRZETARG
STACJA WAŁBRZYCH ŚRÓDMIEŚCIE - COŚ DRGNĘŁO

STACJA WAŁBRZYCH CENTRUM - TERAZ POZWOLENIE NA BUDOWĘ I WYCINKA


Opr. MS
Wizualizacje: Galeria 7 - Spółka Octava, http://ygpro.pl