Apelacja nie przyniosła Jackowi C. odwołania wyroku, choć wprowadzono do niego pewne zmiany.