Wkrótce może zostać rozebrany wiadukt na dobrze znanej wałbrzyskim kierowcom trasie w kierunku Boguszowa-Gorc. Co to zapowiada?


Wałbrzyszanie, mieszkańcy Boguszowa-Gorc i inni użytkownicy dróg od lat oczekują na realizację zapowiadanego w naszym mieście kolejnego etapu tak zwanej Trasy lub Drogi Sudeckiej na ul. 1 Maja i dalej w stronę Boguszowa-Gorc. O przygotowaniach do remontu 1 Maja, który powoli rusza, piszemy regularnie (ostatnio: Wałbrzych: Na ul. 1 Maja utrudnienia. Będą większe [FOTO]), pojawił się też sygnał, że może coś drgnąć w sprawie budowy tej trasy powyżej zamieszkałej części ul. Zachodniej.Otóż - prezydent Wałbrzycha zawiadamia, że: 25.02.2021r., na wniosek Włodzimierza Lewowskiego z Marciszowa, występującego z upoważnienia ZDKIUM w Wałbrzychu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbiórka wiaduktu kolejowego na nieczynnej linii kolejowej nr 271 relacji Boguszów Gorce Wschód– Mieroszów w km 5+160 drogi wojewódzkiej nr 367 (na działkach nr 1, 2, 3/1, 3/2, 7 obr 30 Sobięcin). To wiadukt nad tak zwanymi serpentynami - błędnie jednak został podany numer linii kolejowej, w rzeczywistości 291.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Kopernika 2, Biuro Administracji Architektoniczno - Budowlanej, II piętro pokój nr 212, codziennie w godzinach pracy urzędu w terminie od 01.03.2021r. do 15.03.2021r. (tel. 74 66 55 283).Planowana rozbiórka wiaduktu ma związek z projektem o nazwie „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)”. W szczegółowym opisie tej inwestycji przedstawionym przez ZDKiUM czytamy bowiem przy opisie wariantu nr 3 projektowanej trasy:

W rejonie serpentyn zaprojektowano w km 5+160 wiadukt kolejowy (obiekt oznaczony WK-4), który przeprowadzi nieczynną w chwili obecnej linię kolejową nr 271 nad projektowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej. W miejscu tym przewidziano rozbiórkę istniejącego wiaduktu kolejowego, a w jego miejsce alternatywne wykonanie nowego obiektu (WK-4). Nowy obiekt zostanie wykonany, gdy zapadnie decyzja odbudowy nieczynnej linii kolejowej.Być może to tylko decyzje formalne, a być może realne przygotowania do przebudowy serpentyn. Przypominamy, że przebudowa fragmentu trasy obejmującego serpentyny została wstrzymana, a ZDKiUM wyłonił wykonawcę, który ma przeprowadzić prace drogowe do granic miasta (WAŁBRZYCH: REMONT 1 MAJA I ZACHODNIEJ - WYKONAWCA WYŁONIONY).

W każdym razie wiemy już, że linia nr 291 została przejęta przez samorząd województwa (SZCZAWNO-ZDRÓJ: BĘDZIE NOWY TUNEL DLA PIESZYCH I LINIA 291 (FOTO)), nie wiemy tylko jeszcze, w jakim kształcie zostanie odbudowana i jaką będzie pełnić funkcję.


Trasa Sudecka na terenie Wałbrzycha - ul. 1 Maja i Zachodnia:
Wałbrzych: Na ul. 1 Maja utrudnienia. Będą większe [FOTO]
Wałbrzych: Miasto zapomniało o remoncie ul. 1 Maja i Zachodniej?
Kanał Sobięcinki czyszczony i do przebudowy z ul. 1 Maja [FOTO]
Wałbrzych: Ul. 1 Maja - który odcinek pierwszy do remontu?  
Wałbrzych: Sobięcin doczekał się remontu ul. 1 Maja i Zachodniej! [FOTO]
WAŁBRZYCH: REMONT 1 MAJA I ZACHODNIEJ - WYKONAWCA WYŁONIONY
REMONT UL. 1 MAJA I ZACHODNIEJ NIE JEST ZAGROŻONY
POŻEGNANIE Z UL. 1 MAJA I OBWODNICĄ BOGUSZOWA?
TRASA SUDECKA: SĄ OFERTY I DWA ETAPYO linii kolejowej 291:
SZCZAWNO-ZDRÓJ: BĘDZIE NOWY TUNEL DLA PIESZYCH I LINIA 291 (FOTO)
DRGNĘŁO W SPRAWIE PRZEJĘCIA LINII KOLEJOWYCH. RÓWNIEŻ WAŁBRZYSKIEJ
TRASA KOLEJOWA 291 PODZAMCZE - BIAŁY KAMIEŃ - JEST PRZEŁOM? (FOTO)
BĘDZIE NOWY DWORZEC KOLEJOWY - WAŁBRZYCH PÓŁNOCNY
BOGUSZÓW-BIAŁY KAMIEŃ: JEDZIEMY KOLEJĄ POD CHEŁMCEM? (FOTO)Opr. i foto: Magdalena Sakowska