Urząd miasta zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej zagospodarowania części dzielnicy Śródmieście. Jedno z pytań dotyczy organizacji ruchu na ul. Słowackiego. Co nasi Czytelnicy sądzą na ten temat?


Urząd miasta w Wałbrzychu wystosował następującą prośbę:


Zaproszeniu towarzyszy następująca mapa:

Mapa znajduje się pod linkiem: https://ankieta.um.walbrzych.pl/konsultacjespoleczne/, gdzie można ją powiększyć. Natrafiamy tu na różne klasy dróg publicznych: klasy zbiorczej, klasy lokalnej, klasy dojazdowej oraz drogi piesze i wewnętrzne.

Spośród tych dróg została wyróżniona ul. Słowackiego - pytanie brzmi, czy mieszkańcy chcieliby, aby pozostała drogą publiczną, czy też ma być "bezpieczną przestrzenią łączącą funkcje rekreacyjne i komunikacyjne", a zatem drogą o ograniczonym ruchu, lub wyłącznie ciągiem pieszym? Można też wyrazić swoje zdanie na temat nowej zabudowy mieszkaniowej w Śródmieściu lub podzielić się uwagami. A co na temat proponowanej organizacji ruchu na Słowackiego sądzą nasi Czytelnicy?


Takie są pytania ankiety, którą można wypełniać na stronie UM:

1. Czy Pan/Pani akceptuje zaproponowany układ komunikacyjny ?

2. Czy powinna być zwiększona ilość terenów mieszkaniowych ?

3. Czy ulica Słowackiego docelowo powinna funkcjonować jako:

4. Czy ma Pan/Pani inne uwagi do przedstawionego projektu ?

5. W jakiej dzielnicy Wałbrzycha Pan/Pani mieszka ?

6. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na podanie roku urodzenia ?

7. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na podanie płci ?

8. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na podanie rodzaju wykształcenia ?