W mieście rozpoczął się sezon inwestycyjny, a wraz z nim pora również na wyburzenia kamienic w złym stanie technicznym oraz budynków stojących w miejscach przeznaczonych pod inwestycje.

W ścisłym centrum trwa rozbiórka przyległego do parkingu na ul. Rycerskiej budynku Kilińskiego 2,3,4 oraz stojących przy nim pomieszczeń gospodarczych i byłych warsztatów.

Kolejną rozbieraną obecnie kamienicą jest budynek przy ul. Kościuszki 7a, skrzydło większej kamienicy. Ten fragment domu był przeznaczony do wyburzenia od wielu lat, stare mury zapadają się, wnętrze było zawilgocone, część kondygnacji przegniła, co groziło zawaleniem całej konstrukcji. Nieuchronne odwlekano poprzez podpieranie stropów belkami, jednak niewiele to pomagało. Pozostała część budynku jest wyremontowana, wygrała nawet konkurs na najładniejszy dom, a jej walące się skrzydło zdawało się nie pasować do całości. Postępy w rozbiórce najlepiej widoczne są od ul. Aptekarskiej. 
Wspólnota mieszkaniowa będąca właścicielem budynku podjęła decyzję o rozbiórce Kościuszki 7a i uzyskała pozwolenie na nią w 2014 roku. Obecnie trwają prace na najwyższej kondygnacji.


Przeczytaj też najnowsze:
WYBURZENIA W ŚCISŁYM CENTRUM


Przeczytaj też o rozbiórkach:
NA GRUZACH Z PALESTYNY ODPOCZNIEMY
PALESTYNA DO WYBURZENIA I NIE TYLKO

CO WYBURZĄ NA POTRZEBY BUDOWY OBWODNICY?
WYBURZENIA W WAŁBRZYCHU. SPRAWDŹ, CO ZNIKNIE Z MAPY MIASTA

WYBURZANIE SEPARATORA

ZABYTKOWY PORTAL SEPARATORA TRAFI DO STAREJ KOPALNI


Elżbieta Węgrzyn