W mieście sąsiadującym z Wałbrzychem idzie do przebudowy duże skrzyżowanie na głównej ulicy.


Już niedługo łatwiej będzie przejechać przez Kamienną Górę.


- Wkrótce ruszamy z przebudową ponad 400-metrowego odcinka ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze. Ogłosiliśmy przetarg i o
trzymaliśmy cztery oferty. Opiewają na kwoty od 1,98 mln zł do 2,89 mln zł. Teraz sprawdzamy złożone oferty pod względem formalnym i wkrótce ogłosimy wyniki. Prace budowlane chcemy rozpocząć w połowie sierpnia - mówi Janusz Chodasewicz, burmistrz Kamiennej Góry.

Władze miasta chcą poszerzyć ulicę w rejonie skrzyżowania z ul. Jeleniogórską. Jak zapewnia burmistrz, kierowcom będzie łatwiej ustawić się przed sygnalizacją świetlną, bo strefa skrzyżowania wydłuży się o około 25 metrów. Zostaną zbudowane dwie zatoki dla autobusów i miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Pięć przejść dla pieszych znajdujących się w tym rejonie zostanie oświetlonych. Pojawią się też pasy zieleni.

Prace mogą potrwać 10 miesięcy. Na sfinansowanie przebudowy zabezpieczono 2,4 mln zł, w tym 2,1 mln zł dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całego projektu została oszacowana na ok. 3 mln złotych.

Zakres prac obejmuje:  

 • rozbiórkę istniejących konstrukcji elementów pasa drogi z poboczami,
 • rozbiórkę istniejącego oznakowania z pominięciem rejonu ronda,
 • przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie nowych konstrukcji nośnych pasa jezdni i nawierzchni asfaltowych,
 • wykonanie nowych konstrukcji nośnych chodników i nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej,
 • wykonanie konstrukcji zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki betonowej barwionej,
 • wykonanie zatok postojowych wzdłużnych i prostopadłych o nawierzchni z kostki granitowej,
 • wykonanie zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej,
 • urządzenie trawników z zadrzewieniami i zakrzewieniami,
 • częściową wymianę nawierzchni asfaltowej na przeprawie mostowej (sfrezowanie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej),
 • wykonanie przejść dla pieszych z oznakowaniem aktywnym, w tym jednego z progiem zwalniającym,
 • doświetlenie przejść dla pieszych,
 • wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu,
 • roboty porządkowe.
U nas też remonty ulic na całego:

Plan inwestycji drogowych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego - MIASTO MASOWO ZLECA PROJEKTY PRZEBUDOWY DRÓG.
- zlecona dokumentacja remontu fragmentu od skrzyżowania z ul. Sikorskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do wiaduktu kolejowego na Gaju - ULICE MONIUSZKI I PIOTROWSKIEGO DO REMONTU.
- Ul. Piotrowskiego wraz z mostem nad Poniatówką - ULICE MONIUSZKI I PIOTROWSKIEGO DO REMONTU,

Ostatnie przetargi i planowane prace:
Wałbrzych: Newralgiczne skrzyżowanie z DK 35 do przebudowy
Wałbrzych: Dwie drogi w Śródmieściu do przebudowy. Są decyzje
Nowe Miasto: coraz bliżej przebudowy jednego z placów [FOTO]

Realizowane działania:

ul. Nałkowskiej, Hirszfelda, Dunikowskiego i Długosza
PIASKOWA GÓRA: MAMY W MIEŚCIE NOWĄ ASFALTOWĄ ULICĘ (FOTO)
PIASKOWA GÓRA: NAŁKOWSKIEJ I DUNIKOWSKIEGO CAŁKIEM INNE (FOTO)

PIASKOWA GÓRA: TA ULICA ZYSKUJE CAŁKIEM NOWY ASFALT (FOTO)


- ul. 1 Maja i Zachodnia
Wałbrzych: Ul. 1 Maja - który odcinek pierwszy do remontu?

Wałbrzych: Sobięcin doczekał się remontu ul. 1 Maja i Zachodniej! [FOTO]
WAŁBRZYCH: REMONT 1 MAJA I ZACHODNIEJ - WYKONAWCA WYŁONIONY
REMONT UL. 1 MAJA I ZACHODNIEJ NIE JEST ZAGROŻONY
POŻEGNANIE Z UL. 1 MAJA I OBWODNICĄ BOGUSZOWA?
TRASA SUDECKA: SĄ OFERTY I DWA ETAPYOpr. MS
Foto użyczone: UM Kamienna Góra