Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej włodarze Boguszowa-Gorc zdecydowali o kształcie sieci miejskich szkół po reformie. Los Publicznego Gimnazjum w Boguszowie został przypieczętowany - szkoła po wygaszeniu ostatnich roczników gimnazjum ma zostać zamknięta, jednak okazało się, że nie wszystko jest takie pewne...

Sieć szkół gotowa. Co po PG nr 1?

Boguszowscy radni zdecydowali, że wygaszeniu ulegnie Gimnazjum nr 2 z Zespołu Szkół Samorządowych w dzielnicy Gorce. W budynku przy ul. Staszica 5 dalej mieścić się będzie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, w której uczy gimnazjalna kadra.
Inny los, zgodnie z uchwałą, czekać ma jedyne w gminie samodzielne gimnazjum - Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 w dzielnicy Boguszów. Szkoła służy uczniom z niemal całej gminy. Po jej wygaszeniu tej szkoły, starsza młodzież ma zostać w przedłużonych szkołach podstawowych. Z Boguszowa i Starego Lesieńca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boguszowie, a z Kuźnic Świdnickich (I oraz II) i Osiedla Krakowskiego w PSP nr 6 w Kuźnicach.

Miasto ma też pomysł na zagospodarowanie kompleksu po boguszowskim gimnazjum. - Chcemy przenieść tu Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Obsługi Jednostek, a jeśli podpiszemy porozumienie w tej sprawie, to również Powiatowy Urząd Pracy - wylicza Waldemar Kujawa, burmistrz. Podczas spotkania z kuratorem padła też propozycja przeniesienia do gmachu gminnej spółki ZGM. Dotąd wzmiankowane instytucje nie zawsze cieszyły się dobrymi siedzibami. Włodarze planują też zadbać o kompleks gimnazjum. - Pozyskaliśmy środki na termomodernizację budynku z puli Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Wałbrzyskiej, zabezpieczyliśmy też w budżecie wkład własny na ten cel. Koszt tej inwestycji to ok. 2 mln zł - dodaje Kujawa.


Bronią szkoły

Jednak po podjęciu uchwały o nowej sieci szkół szybko okazało się, że nie wszystkim podoba się likwidacja boguszowskiego gimnazjum. Zaczęło się od listu grona pedagogicznego gimnazjum do rodziców dzieci w wieku szkolnym w gminie. Ciało pedagogiczne, już 9 lutego, zwracało uwagę mieszkańców na to, że włodarze zachcą szkołę zamknąć. Znaczy to, że młodzieży nie będzie służyć już placówka, którą wyposażono za pieniądze gminy i ze zbiórek publicznych. Gmach ten zdaniem nauczycieli zapewnia najlepsze lokalowe i dydaktyczne zaplecze do nauki młodzieży. Nauczyciele proponują wykorzystanie budynku przy ul. Waryńskiego na cele kształcenia starszych klas szkoły podstawowej. - Budynek gimnazjum i jego wyposażenie sprzętowe pod względem rozplanowania sal, korytarzy i toalet jest typowym budynkiem szkolnym dla uczniów starszych, przestronne korytarze umożliwiają uczniom spokojne i bezpieczne spędzanie przerw międzylekcyjnych - piszą pedagodzy w swoim liście do rodziców i zachęcają ich do czynnego zaangażowania w debatę o przyszłości tego kompleksu, z uczestnictwem w sesji włącznie.


Kurator zadecyduje

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Rodzice posłuchali, przemyśleli sprawę i zaczęli protestować, zbierać podpisy, gremialnie przychodzić na spotkania rady rodziców ZSP w Boguszowie, a także na spotkanie z przedstawicielami kuratorium oświaty. Zaczęli też mnożyć wątpliwości na temat pojemności szkół podstawowych w Boguszowie i Kuźnicach. Burzliwie przebiegło spotkanie z kuratorem, które odbyło się w ostatnich dniach lutego w PG nr 1. - Obecnie czekamy na decyzję kuratorium, ma ono 21 dni na jej wydanie. Czas liczony jest od chwili otrzymania przez organ gminnej uchwały intencyjnej o planie sieci szkół - wyjaśnia Andrzej Musiał, dyrektor gimnazjum w Boguszowie.

Do końca miesiąca dowiemy się, jaka jest decyzja kuratorium. Jeśli organ ten zatwierdzi gminny plan, to szkoła przy ul. Waryńskiego wygaśnie 30 sierpnia 2019 roku. Jeśli plan włodarzy gminy dotyczący PG nr 1 nie zyska akceptacji, radni będą mieli zalecenie przekształcenia kompleksu w inną placówkę oświatową. Będą mogli połączyć byłe gimnazjum z podstawówką (jak PG nr 6 w Wałbrzychu z PSP nr 37), zmienić w podstawówkę (jak PG nr 1 w Wałbrzychu), zmienić w szkołę średnią lub branżową.

Podobne przypadki mają miejsce w całej Polsce. Kuratorium nie zgodziło się m.in. na zamknięcie szkoły podstawowej w Kowalowej. Decyzja kuratora w takich przypadkach jest wiążąca dla władz gminy i jeśli zostanie ona podtrzymana, to nawet zażalenia do MEN i ministerialne zapytania mogą na nią nie wpłynąć.
W Boguszowie trwa zatem nerwowe oczekiwanie.


Historia: Oczko w głowie, czy cierń w oku?

Gimnazjum w Boguszowie początkowo było oczkiem w głowie władz miasta. Po reformie oświatowej w 1999 roku gmina stanęła przed wyzwaniem zbudowania gimnazjum niemal od podstaw. Stary budynek przy ul. Waryńskiego zmodernizowano, dobudowano przy nim nowoczesną halę sportową, połączono ją z gmachem szkoły łącznikiem. Przy szkole powstały też boisko i kort tenisowy, w planach był także basen, ale ostatecznie zrezygnowano z niego. Cały kompleks, widoczny od ul. Wałbrzyskiej jest jedną z wizytówek gminy i tuż po utworzeniu tu gimnazjum pękał w szwach, bo uczęszcza tu młodzież niemal z wszystkich dzielnic.

Przed kilku laty gimnazjum zyskało niezbyt chlubną opinię, wskutek prawdziwego wysypu ciężarnych gimnazjalistek. W ostatnich latach szkoła podreperowała wizerunek, jej uczniowie byli coraz bardziej widoczni w lokalnych i regionalnych projektach oraz konkursach.

Jesienią 2013 roku, do gimnazjum zajrzało widmo niżu demograficznego. Z 19 początkowo otwartych oddziałów pozostało 10 i władze zdecydowały o wyłączeniu z eksploatacji szczytowego - trzeciego piętra gmachu. W ten sposób 10 klas po wyłączeniu jednego piętra i tak miało do dyspozycji 16 klasopracowni.

W 2017 roku w gimnazjum uczy się 8 oddziałów, a szkoła - niegdyś oczko w głowie władz, stała się teraz solą w oku.

Strajki i interwencje kuratorium
MIESZKAŃCY KOWALOWEJ PRZECIWNI ZAMYKANIU SZKOŁY
13 SZKÓŁ ZASTRAJKUJE W MIEŚCIE I POWIECIE

CZY ZLIKWIDUJĄ SZKOŁĘ?

Co na to MEN
MINISTER EDUKACJI: REWOLUCJA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
W SZKOŁACH NOWE ETATY, INTERNET SZEROKOPASMOWY I WYPOSAŻENIE
DEKLARACJA WAŁBRZYSKA - STREFY EKONOMICZNE ZA SZKOLNICTWEM BRANŻOWYM

Reforma edukacji w Wałbrzychu
ZWIĄZKI ZANIEPOKOJONE LIKWIDACJĄ WAŁBRZYSKICH GIMNAZJÓW
KONTROWERSJE WOKÓŁ ZMIANY SIECI WAŁBRZYSKICH SZKÓŁ
WAŁBRZYCH: ZMIANY W ZS NR 4 I SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH

MNIEJ DZIECI W WAŁBRZYSKICH SZKOŁACH
WAŁBRZYSCY NAUCZYCIELE TRAFIĄ NA BRUK

tekst i fot. Elżbieta Węgrzyn