Wałbrzyszanie wyczekują na przetarg sobięcińsko - boguszowskiego fragmentu Trasy Sudeckiej, tymczasem już wkrótce ruszą prace na jej kolejnym fragmencie - między Świdnicą a Wałbrzychem. Prezentujemy kalendarium prac tzw. "modliszówki", dzięki której znacząco poprawi się komunikacja ze Świdnicą.

Jest przełom, w realizacji Trasy Sudeckiej, a jednocześnie bardzo długo wyczekiwana przez kierowców wiadomość. Na przełomie lipca i sierpnia ruszyć ma remont tzw. modliszówki. 28,5 mln zł unijnej dotacji zostanie przeznaczonych na przebudowę wraz z elementami rozbudowy 11,1 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 379, od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica. Wałbrzysko-świdnicki fragment Trasy Sudeckiej będzie realizowany równolegle do jej wałbrzysko-boguszowskiego fragmentu.
- Dolnośląska Służba Dróg i Kolei latem tego roku rozpoczyna remont DW 379 czyli "modliszówki". Remont kosztować będzie ponad 30 mln złotych. Jego efektem będzie nie tylko poszerzona jezdnia z poboczem, ale także m.in. ścieżka rowerowa ze Świdnicy w stronę Złotego Lasu, gdzie połączy się że ścieżkami leśnymi. Kierowcy, rowerzyści i biegacze mają powód do radości. Samorządowcy także - powiedziała Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.


Przebudowa DW 379 znalazła się na pierwszym miejscu Listy projektów do realizacji w ramach RPO WD 2014 - 2020 stanowiącej załącznik do Action Plan.- Długość planowanego odcinka do  przebudowy wyniesie: 11,1 km (w tym: 9,5 km na terenie gminy Świdnica i 1,6 km na terenie gminy Walim. Ponadto zostanie wybudowany jednostronny ciąg pieszo- rowerowy o długości 4,11 km, (szerokości 3,5 m), powstaną chodniki i zatoki autobusowe na terenie zabudowanym w  Modliszowie i w Starym Julianowie. Zaplanowano budowę dwóch rond w miejscu istniejących  skrzyżowań z drogami powiatowymi. Projektowane ronda oraz istniejące rondo w Starym Julianowie zostaną oświetlone – podkreślał Leszek Loch, dyrektor DSDiK we Wrocławiu.

To bardzo ważny odcinek drogi z różnych względów. Przede wszystkich bezpieczeństwa jej użytkowników. Kolejnym ważnym aspektem jest skomunikowanie mieszkańców Modliszowa ze Świdnicą i Wałbrzychem.

- W ostatnim czasie wszyscy przewoźnicy rezygnowali z realizacji usług komunikacyjnych na trasie Świdnica-Wałbrzych przez Modliszów, wskazując przede wszystkim stan nawierzchni, mający wpływ na ich tabor. Tym samym przebudowa drogi rozwiąże problemy komunikacyjne i odciąży dotychczas używaną przez kierowców trasę do Wałbrzycha przez Witoszów Dolny, Witoszów Górny i Pogorzałę. Powstanie też ścieżka pieszo-rowerowa, która połączy Świdnicę z tym bardzo pięknym odcinkiem w kierunku Modliszowa, a według zapewnień Nadleśnictwa Świdnica przygotowywany jest dalszy odcinek w kierunku Złotego Lasu – mówiła wójt gminy Teresa Mazurek.

Kalendarium prac

  • 5 lipca 2017 – ogłoszono przetarg na  realizację zadania w formule „zaprojektuj i  wybuduj” z terminem złożenia ofert – 03.10.2017 r.
  • 28.12.2017 r. – podpisanie umowy na realizację zadania.
  • Wykonawca – POLBUD – POMORZE Sp. z o.o.
  • Termin realizacji – 28.12.2020 r.
  • Wartość zadania:  30 988 479,15 zł brutto. Wartość dofinansowania w ramach RPO WD na lata 2014-2020 (EFRR+BP) - 28,5 mln zł. Pozostała kwota to wkład własny DSDiK.

O inwestycji tej również:  WAŁBRZYCH - ŚWIDNICA: DROGA IDZIE DO REMONTU

Przypominamy, że też w tym roku ruszy i zakończy się przebudowa ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu wraz rondem, a także już w najbliższych tygodniach ogłoszony będzie przetarg na część wałbrzysko - boguszowską Trasy Sudeckiej.


Trasa Sudecka - fragment wałbrzysko-boguszowski:
TRASA SUDECKA: PRZETARG NA NA UL. 1 MAJA I ODWODNICĘ BOGUSZOWA WKRÓTCE

TRASA SUDECKA: RUSZYŁ PRZETARG NA UL. KAMIENIECKĄ I RONDO


Polecamy również: WAŁBRZYCH: JAKIE INWESTYCJE DROGOWE ZAPLANOWANO NA ROK 2018?

Karol Kotarski
oprac. ELW, fot. Magdalena Sakowska