14 maja w wałbrzyskim Ratuszu Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, symbolicznie przekazał dokumenty włodarzom Wałbrzycha i Boguszowa-Gorc. To przez te gminy przebudowywanymi drogami wojewódzkimi nr 367 i 381 biec będzie Trasa Sudecka. Budowa trasy już została rozpoczęta, potrwa trzy lata.

Szybka trasa dla południa regionu

- Trasa Sudecka w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo i przyczyni się do ożywienia gospodarczego regionu. Inwestorzy chcący tu zainwestować pytają o stan infrastruktury, potencjał obszaru, kapitał ludzki oraz przychylność władz samorządowych. Tego ostatniego w przypadku Wałbrzycha i Boguszowa-Gorc możemy być pewni, ale regionowi potrzebna jest bardzo infrastruktura - nie tylko sieć dróg krajowych, ale i wojewódzkich, by móc do dróg krajowych dojechać - zapewnia Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego i dodaje, że lepszemu skomunikowaniu południa województwa poza Trasą Sudecką posłuży połączenie z S3. Przyspieszenie tranzytu pomiędzy Jelenią Górą, Wałbrzychem i Kłodzkiem, któremu ma służyć wałbrzyski i boguszowski fragment trasy jest zbieżne z dzianiami mającymi na celu przyspieszenie rozwoju południa Dolnego Śląska, którego wskaźniki ekonomiczne mocno odstają od osiągnięć Aglomeracji Wrocławskiej.


Zwieńczenie lat pracy

W tej samej sali Ratusza, w której włodarze odbierali dokumenty od Marszałka 4 września 2014 roku Wałbrzych i Boguszów-Gorce zawarły porozumienie na bazie którego razem zaprojektowały przebieg wchodzącego właśnie do realizacji ciągu komunikacyjnego. - Dzisiejsze spotkanie to podsumowanie trzech lat pracy, wypracowywania kompromisów dotyczących przebiegu trasy, konsultacji społecznych, protestów i zdobywania decyzji środowiskowej. Teraz wiemy jak trasa będzie przebiegać i jak będzie finansowana - mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Ciężar realizacji inwestycji prowadzonej w ciągu dróg wojewódzkich nr 367 i 381, również na terenie Boguszowa, wziął na siebie Wałbrzych. - To ostatnie fragmenty dróg wojewódzkich w naszym mieście, które nie zostały jeszcze zmodernizowane - dodaje Szełemej.


Obwodnica dla Boguszowa

Waldemar Kujawa, burmistrz Boguszowa-Gorc podkreśla, że dzięki obwodnicy poprawi się bezpieczeństwo na dotąd wąskiej i pełnej podjazdów drodze wojewódzkiej na terenie gminy. - Długość Trasy Sudeckiej na terenie naszej gminy wynosi ok. 5 km, z czego ponad 3 km to budowa nowej drogi i w większości jest to budowa całej nowej infrastruktury. Na przebiegu trasy mają być wybudowane dwa wiadukty - jeden nad ul. Sienkiewicza i drugi przy zjeździe z serpentyn na przebieg nowo budowanej trasy i ma on skomunikować ul. Wałbrzyską z Trasą Sudecką - wyjaśnia Waldemar Kujawa. Burmistrz dodaje, że choć ostateczne rozwiązania projektowe będą dopiero na etapie projektu budowlanego, to zgodnie z założeniami wzdłuż trasy na terenie Boguszowa mają też powstać trzy nowo zaprojektowane ronda (przy ul. 1 Maja, drugie na skrzyżowaniu Szkolnej, Kolejowej i Dworcowej oraz trzecie przy wyjeździe z Boguszowa komunikujące trasę z ul. Pułaskiego). Obwodnica w ramach Trasy Sudeckiej będzie zaopatrzona też w ciąg pieszo-rowerowy, trasa ta ma być też w całości oświetlona, co poprawi bezpieczeństwo i komfort przejazdu. - Z punktu widzenia miasta ważne jest też skomunikowanie trasy z terenem przewidzianego w planie zagospodarowania przestrzennego pod Strefę Aktywności Gospodarczej, która będzie przylegała do nowej drogi. Ma być ona zlokalizowana pomiędzy linią kolejową a cmentarzem komunalnym - zaznacza Kujawa.


Przetargi i terminy

- Naszym celem jest jak najszybciej przebudować drogi za najmniejsze pieniądze i przy możliwie najmniejszych utrudnieniach dla użytkowników dróg - zapowiada Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
W realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia istotny okazał się samorząd województwa. 28 marca 2018 toku Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przekazaniu środków na przebudowę dróg na terenie Wałbrzycha i Boguszowa-Gorc. Wniosek o dofinansowanie Trasy Sudeckiej przeszedł ocenę i został zaaprobowany przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Przetarg na realizację prac w
części sobięcińsko-boguszowskiej Trasy Sudeckiej ruszył w ubiegłym tygodniu, wyłoniony został też wykonawca prac na ul. Kamienieckiej i w ubiegłym tygodniu rozpoczął on działania na placu budowy. W przypadku ul. Kamienieckiej projekt przebudowy jest już gotowy i ma zostać zrealizowany do końca 2018 roku, część boguszowsko-sobięcińska powstanie wedle formuły "zaprojektuj wybuduj". - Przypuszczalnie działania budowlane nie będą się odbywać potokowo, ale równocześnie przy kilku obiektach inżynieryjnych - wyjaśnia Krzysztof Szewczyk, dyrektor Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Na terenie Wałbrzycha trasa biec będzie istniejącymi już ulicami - ul. Kamieniecką, 1 Maja i Zachodnią. - Jeśli wykonawca części sobięcińsko-boguszowskiej zostanie wyłoniony w pierwszym przetargu, którego otwarcie ofert odbędzie się 22 czerwca, prace drogowe mogą tam ruszyć już w 2019 roku. Do końca tygodnia ogłoszony będzie drugi jeszcze drugi przetarg - dotyczący wyłonienia inżyniera kontraktu - wyjaśnia Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora ZDKiUM. Dla drogowców wyzwaniem będą prace na serpentynach, ale i na dawno nieprzebudowywanej głównej arterii Sobięcina. - Jest istotne, że pod większą częścią przeznaczonej do przebudowy ul. 1 Maja przebiega potok Sobięcinka - dodaje Rogiński. 

Trasa Sudecka na terenie Wałbrzycha i Boguszowa ma wedle wstępnych założeń kosztować łącznie powyżej 60 mln zł, z czego przynajmniej 85% finansowania pochodzić ma z funduszy unijnych. Znany jest już dokładny koszt remontu jednej z części trasy - ul. Kamienieckiej, który ma wynieść niespełna 12,8 mln zł.
Całość ma być zrealizowana i rozliczona do końca września 2022 roku.Trasa Sudecka - fragment sobięcińsko-boguszowski:
TRASA SUDECKA: PRZETARG NA CZĘŚĆ SOBIĘCIŃSKĄ I OBWODNICĘ BOGUSZOWA
PRASA SUDECKA: OBWODNICA BOGUSZOWA- CO DO WYBURZENIA? [FOTO]
TRASA SUDECKA: WYBURZANIE NA UL. II ARMII [FOTO]
TRASA SUDECKA: PRZETARG NA NA UL. 1 MAJA I OBWODNICĘ BOGUSZOWA WKRÓTCE


Trasa Sudecka: ul. Kamieniecka
TRASA SUDECKA: ULICA KAMIENIECKA - RUSZYŁY PRACE I UTRUDNIENIA
CO Z KAMIENIECKĄ I TRASĄ SUDECKĄ?
TRASA SUDECKA: RUSZYŁ PRZETARG NA UL. KAMIENIECKĄ I RONDO
RONDO NA KAMIENIECKIEJ - CO WSTRZYMUJE BUDOWĘ

 


Elżbieta Węgrzyn