Dziś, 16 listopada, Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu otrzymał skan pozytywnej decyzji zezwalającej na budowę Trasy Sudeckiej. Akceptacja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska daje możliwość na realizację tej ważnej dla regionu inwestycji.

Jest decyzja
- Dziś dotarł do nas skan pozytywnej decyzji z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, teraz czekamy na to, aż trafi do nas pocztą oryginał dokumentu. Jak tylko będziemy go mieć od razu będziemy składać do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji wniosek o dofinansowanie - wyjaśnia Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.
Ta przełomowa decyzja oznacza o uzyskanie uwarunkowań środowiskowych dla zadania - „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu
w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych”.
- Jak tylko podpiszemy umowę z IPAW-em ogłoszone zostaną przetargi na realizację tej inwestycji i będziemy budować zaplanowane w zadaniu drogi - dodaje Rogiński.

Co da Trasa Sudecka?
Przypominamy, że Trasa Sudecka ma umożliwić szybki przejazd między Jelenią Górą, Kamienną Górą a Wałbrzychem, a także połączyć region wałbrzyski z jeleniogórskim i Kłodzkiem. Na realizację inwestycji w ramach Drogi Sudeckiej czekały Wałbrzych i Boguszów-Gorce. Wałbrzych w ramach inwestycji planuje m.in. przebudować  na rondo skrzyżowanie ul. Noworudzkiej i Kamienieckiej, a także skrzyżowanie ul. 1 Maja z II Armii i od tego skrzyżowania ciąg ul. 1 Maja, Zachodniej oraz tzw. serpentyn w ramach drogi wojewódzkiej nr 367 Jelenia Góra – Wałbrzych. Boguszów-Gorce zaś planuje zbudować obwodnicę by wyprowadzić ruch z centrum Boguszowa.
Zaplanowane prace mają być w 85% finansowane z funduszy unijnych pozyskanych bezkonkursowo z IPAW. Pozostałe 15 proc. to wkład własny Wałbrzycha i wkład Boguszowa-Gorc przekazany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, sam tylko odcinek boguszowski ma kosztować 40 mln zł.


Były odwołania
Gminy Wałbrzych i Boguszów-Gorce działają na rzecz drogi razem. Podpisały w 2014 roku porozumienie w sprawie wspólnego stworzenia koncepcji oraz dokumentacji fragmentu Trasy Sudeckiej biegnącej przez wałbrzyską dzielnicę Sobięcin oraz Boguszów-Gorce i planowały wnioskować o finansowane unijne z budżetu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Do tego konieczna była pozytywna decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Jednak 28 lutego do organu złożono odwołanie. Obwodnicę Boguszowa oprotestowała m.in. część mieszkańców dzielnicy Gorce, również fragment drogi biegnący przez Sobięcin, a mianowicie odcinek planowanego remontu ul. 1 Maja, miał przeciwników. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska miała odwołanie w sprawie decyzji środowiskowej rozpatrzyć w ustawowym terminie, czyli wiosną, ale rozstrzygnięcia nie było do dziś, choć GDOŚ zawiadamiał strony postępowania, że nowym termin rozpatrzenia odwołania upływał 6 października 2017.


Trasa Sudecka - pisaliśmy o niej wcześniej:
TRASA SUDECKA - REGION WAŁBRZYSKI NADAL CZEKA
RONDO NA KAMIENIECKIEJ - CO WSTRZYMUJE BUDOWĘ
BĘDZIE NOWE RONDO W WAŁBRZYCHU I OBWODNICA BOGUSZOWA

Opublikowano 16 listopada 2017.

Elżbieta Węgrzyn