Obiekt jest gotowy, zatem teraz od wyniku odbiorów zależy decyzja władz gminy.