Trwają już prace przy budowie tunelu dla pieszych w nasypie linii kolejowej nr 291 niedaleko ronda łączącego ul. Ułanów Nadwiślańskich, Mickiewicza i Kolejową w Szczawnie-Zdroju. Na razie powstała duża wyrwa w nasypie, gdzie widać warstwy geologiczne.


O budowie pisaliśmy: SZCZAWNO-ZDRÓJ: BĘDZIE NOWY TUNEL DLA PIESZYCH I LINIA 291 (FOTO). 21 maja został przekazany teren budowy tunelu pod nasypem dawnej linii kolejowej z udziałem władz Szczawna-Zdroju, dwóch marszałków województwa dolnośląskiego, przedstawicieli Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz wykonawcy prac. To kontynuacja projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno Zdrój - etap II”. Dzięki temu projektowi w ubiegłym roku powstał chodnik przy ruchliwej i niebezpiecznej ulicy Ułanów Nadwiślańskich, dzięki któremu można teraz bezpieczniej dojść pod pomnik Ułanów Legii Polsko-Włoskiej. Pisaliśmy o tym: POMNIK UŁANÓW: TERAZ ŁATWIEJ BĘDZIE MOŻNA TU DOTRZEĆ.Koszt prac to około 540 000 zł, a gmina i urząd poniosą koszty budowy przejścia po połowie. Pierwszy etap też kosztował w sumie pół miliona złotych i również był realizowany wspólnie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. Tunel będzie miał długość 30 metrów, do tego powstanie 200 metrów brakującego chodnika, a 50 000 zł kosztowały prace projektowe.Przypominamy, że 27 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa z firmą „Budosprzęt – Wałbrzych” Sp. z o. o. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 375 w zakresie budowy chodnika w mieście Szczawno-Zdrój - etap II”. Dokładny koszt - 543 829,46 zł, z tego 50 % dotacja celowa z DSDiK we Wrocławiu. Termin wykonania - 30 sierpnia 2020 r. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie konstrukcji przejścia pieszego pod istniejącym nieczynnym nasypem kolejowym. Zakres przebudowy obejmuje całkowitą rozbiórkę nasypu w miejscu projektowanego przejścia i budowę przejścia tunelowego z podatnej konstrukcji z blachy falistej.Konstrukcja stalowa przepustu będzie standardowo zabezpieczona antykorozyjnie. Pod rurą zostanie wykonany fundament z zagęszczonej mieszanki piaskowo - żwirowej, wzmocnionej geowłókniną. Tunel wyposażony będzie w oświetlenie z 3 opraw podwieszanych, energooszczędnych, a na odcinku przebudowanego chodnika od strony ronda, czyli od wjazdu na posesję Kolejowa 30 w kierunku nasypu zamontowane będą 2 słupy oświetleniowe z oprawami ozdobnymi.W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:

roboty rozbiórkowe,

roboty ziemne,

budowa i montaż przejścia tunelowego w nasypie, budowa instalacji kanalizacji deszczowej 0800 mm, montaż studni,

przebudowa istniejących wjazdów,

budowa konstrukcji nawierzchni projektowanego chodnika, montaż elementów zabezpieczeń drogowych,

nasadzenia zieleni - krzewów, pasu zieleni,

niwelacja skarp nasypu w miejscu wlotu i wylotu tunelu, instalacja oświetlenia przejścia tunelowego i chodnika.

Inwestycja powstaje w nasypie linii kolejowej nr 291 (odcinek Szczawno-Zdrój - Biały Kamień - Boguszów-Gorce), która już wkrótce ma iść do przebudowy, co zapowiedział zarząd województwa podczas oddawania placu budowy. O przejęciu pisaliśmy: DRGNĘŁO W SPRAWIE PRZEJĘCIA LINII KOLEJOWYCH. RÓWNIEŻ WAŁBRZYSKIEJ.


Czytaj też:
SZCZAWNO-ZDRÓJ: BULODROM DLA SENIORÓW I MIESZKAŃCÓW (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: KOŃCZY SIĘ REMONT ULICY, SĄ SPORE ZMIANY (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ REMONTUJE CHODNIKI. NA KTÓRYCH ULICACH? (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: POWSTAJE TU KORTOWY PARK ROZRYWKI (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: BĘDZIE NOWY TUNEL DLA PIESZYCH I LINIA 291 (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: REMONT MAŁEGO OBIEKTU W PARKU ZDROJOWYM (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: POWSTANIE TU OKOŁO 150 MIESZKAŃ (WIZUALIZACJE)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: NA JEGO ULICACH WIDAĆ JUŻ WIOSNĘ I KWIATY (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ CZEKA NA WIOSNĘ I SPACEROWICZÓW (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: GARŚĆ MAŁYCH INWESTYCJI I JEDNA NAPRAWA (FOTO)Tekst i foto: Magdalena Sakowska