Lubicie Park Szwedzki i macie tylko kilka lat? To bardzo dobra wiadomość dla Was i dla rodziców - ale także dla wszystkich lubiących i chętnie odwiedzających to urokliwe miejsce.


Jak zawiadamialiśmy niedawno, 9 lutego gmina podpisała umowę o przyznaniu pomocy przez województwo dolnośląskie na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie placu zabaw w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju". Wyeksploatowane urządzenia na placu zabaw mają być wymieniane stopniowo. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 50 000 zł, a udzielone dofinansowanie - 31 815 zł. Środki dotacji udzielonej przez Województwo pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina mogła ubiegać o te fundusze dzięki przynależności do Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu (SZCZAWNO-ZDRÓJ: JAKIE REMONTY DRÓG I INWESTYCJE W 2021 ROKU? (FOTO)).Ale zmiany nie będą dotyczyły tylko samego placu. 30 kwietnia urząd miasta w Szczawnie-Zdroju ogłosił przetarg na "opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy edukacyjnego placu zabaw w Parku Szwedzkim w Szczawnie-Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji". Mapka:W ramach przedmiotu umowy wykonawca będzie zobowiązany do opracowania odrębnych kompletów dokumentacji dla każdej z części przedsięwzięcia:

1) Część I – montaż urządzeń zabawowych i edukacyjnych w Parku Szwedzkim;
2) Część II - zagospodarowanie terenu przy Mauzoleum w Parku Szwedzkim na ścieżkę edukacyjną;

3) Część III – budowa przyrodniczej ścieżki edukacyjnej wokół stawu w Parku Szwedzkim.W ramach prac przewidziano między innymi: rozbiórkę istniejących urządzeń z wyłączeniem "kamienia" i "wiru wodnego", montaż nowych urządzeń wraz z nawierzchniami bezpiecznymi, w tym piramidy linowej, wykonanie nowej balustrady przy stawie, montaż małej architektury stanowiącej element ścieżek edukacyjnych, nowe tablice edukacyjne i ogrodzenie.

Wykonawca
będzie miał czas na przeprowadzenie tych prac do 31.07.2021r. A firmy mają czas na składanie ofert do 12 maja, do godz. 15.30 w urzędzie miejskim Szczawna-Zdroju.Park Szwedzki został założony w drugiej połowie XIX wieku na zalesionych łąkach w północno-zachodniej części uzdrowiska. Ograniczony ulicami: Spacerową, Kolejową i Nizinną oraz rozległymi łąkami 14-hektarowy teren przyciąga wielbicieli ruchu na świeżym powietrzu. Swoją nazwę zakątek ten zyskał od położonych od strony ul. Kolejowej szwedzkich stawów z charakterystyczną fontanną. Więcej na jego temat: PARK SZWEDZKI: PRZYRODA, LAS, ŁĄKA, WODA - WSZYSTKO BLISKO (FOTO).


O Parku Zdrojowym i Szwedzkim pisaliśmy:
SZCZAWNO-ZDRÓJ: CO NOWEGO W SPRAWIE TĘŻNI? (PROJEKT)
PARK SZWEDZKI: PRZYRODA, LAS, ŁĄKA, WODA - WSZYSTKO BLISKO (FOTO)
UZDROWISKOWE PARKI: SZCZAWNO-ZDRÓJ I JEDLINA-ZDRÓJ

SZCZAWNO-ZDRÓJ: PROWANSJA W MINIATURZE [ZDJĘCIA]
PARK SZWEDZKI: ODPOCZYNEK WŚRÓD ZIELENI W CENTRUM UZDROWISKA [FOTO]
SZCZAWNO-ZDRÓJ: JAK DZIECI PARK SZWEDZKI SPRZĄTAŁY (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: CO SIĘ ZMIENIŁO W PARKU SZWEDZKIM (FOTO)
NOWA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA W PARKU JUŻ NA WIOSNĘ?
WAŁBRZYCH I SZCZAWNO: TU KWITNĄ EGZOTYCZNE TULIPANOWCE [FOTO]


SZCZAWNO-ZDRÓJ: KTO PODZIWIAŁ UROKI PARKU ZDROJOWEGO? (FOTO)

SZCZAWNO-ZDRÓJ: FONTANNA W ALEI RÓŻANECZNIKÓW ZNÓW DZIAŁA (FILM)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: TO TUTAJ DWIE KSIĘŻNICZKI WYPIŁY HERBATĘ (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: WSZYSTKIE TABLICE, POMNIKI I RZEŹBY W JEDNYM
RZEŹBA PSA W SZCZAWNIE-ZDROJU ODNOWIONA (FOTO)
UZDROWISKOWE PARKI: SZCZAWNO-ZDRÓJ I JEDLINA-ZDRÓJ

SZCZAWNO-ZDRÓJ: BĘDZIE PODZIEMNA TRASA POD UZDROWISKIEM? (FOTO)


Czytaj też:
SZCZAWNO-ZDRÓJ: PRZETARG NA ZAGOSPODAROWANIE PARKU UŁANÓW
SZCZAWNO-ZDRÓJ: POWSTANIE ZUPEŁNIE NOWY PARK (FOTO)
SZCZAWNO-ZDRÓJ: NOWE DRZEWA, NOWE KWIATY, OGRÓD RÓŻANY (FOTO)Opr. i foto: Magdalena Sakowska