Data wydarzenia: 09.08.2019 09:20 - 11.08.2019 15:30
Miejsce wydarzenia: STADION WROCŁAW - Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Świadkowie Jehowy z regionu wałbrzyskiego latem tradycyjnie już wybierają się na kongres regionalny, w tym roku zaplanowany na 9-11 sierpnia. Po kilku edycjach na terenie Aqua Zdroju kolejny już raz zdecydowano o organizacji tego wydarzenia na stadionie we Wrocławiu. Oto plan spotkania, w którym każdego roku biorą udział tysiące mieszkańców regionu - w tym również z Wałbrzycha i okolic.

Program kongresu Świadków Jehowy w roku 2019 organizowany pod hasłem „Miłość nigdy nie zawodzi!” zawiera sympozja tematyczne, prezentacje filmowe i słuchowiska, modlitwy i śpiewy, a także w sobotnie przedpołudnie - chrzest nowych członków wspólnoty. Tradycyjnie też na kongresach regionalnych będą obecni delegaci i misjonarze z różnych części świata. Przypominamy, że w ubiegłym roku w naszym kraju zorganizowano trzynaście kongresów regionalnych, wrocławski był jednym z większych. W szczytowym momencie odnotowano wówczas frekwencję ok. 15,5 tys. uczestników, a podczas sobotniego chrztu ochrzczono 83 osoby.

Tegoroczny kongres dolnośląski odbędzie się we Wrocławiu na stadionie Wrocław w dniach 9-11.08.2019 r.

MIEJSCE: STADION WROCŁAW - Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław
TERMIN: 9 sierpnia 9:20 – 16:50, 10 sierpnia 9:20 – 16:50, 11 sierpnia 9:20 – 15:30

Organizator: Ciało kierownicze Świadków JehowySZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYDARZENIA

Piątek 9 sierpnia

„BÓG WAS UCZY KOCHAĆ SIEBIE NAWZAJEM” (1 TESALONICZAN 4:9)

PRZED POŁUDNIEM

9.20 Filmowy program muzyczny

9.30 Pieśń nr 105 i modlitwa

9.40 PRZEMÓWIENIE PRZEWODNICZĄCEGO: Dlaczego „miłość nigdy nie zawodzi”? (Rzymian 8:38, 39; 1 Koryntian 13:1-3, 8, 13)

10.15 SYMPOZJUM: Nie polegaj na tym, co na pewno zawiedzie!

Pieniądze (Mateusza 6:24)

Prestiż i sława (Kaznodziei 2:16; Rzymian 12:16)

Ludzka mądrość (Rzymian 12:1, 2)

Siła i uroda (Przysłów 31:30; 1 Piotra 3:3, 4)

11.05 Pieśń nr 40 i ogłoszenia

11.15 SŁUCHOWISKO: Jehowa okazywał lojalną miłość (Rodzaju 37:1-36; 39:1 do 47:12)

11.45 Jehowa kocha tych, którzy kochają Jego Syna (Mateusza 25:40; Jana 14:21; 16:27)

12.15 Pieśń nr 20 i przerwa

PO POŁUDNIU

13.25 Filmowy program muzyczny

13.35 Pieśń nr 107

13.40 SYMPOZJUM: Niech twoja miłość nie zawodzi mimo...

Braku miłości w domu rodzinnym (Psalm 27:10)

Nieprzyjaznej atmosfery w pracy (1 Piotra 2:18-20)

Złych wpływów w szkole (1 Tymoteusza 4:12)

Przewlekłych problemów ze zdrowiem (2 Koryntian 12:9, 10)

Trudnej sytuacji materialnej (Filipian 4:12, 13)

Sprzeciwu rodziny (Mateusza 5:44)

14.50 Pieśń nr 141 i ogłoszenia

15.00 SYMPOZJUM: Dzieło stwórcze świadczy o miłości Jehowy

Wszechświat (Psalm 8:3, 4; 33:6)

Ziemia (Psalm 37:29; 115:16)

Rośliny (Rodzaju 1:11, 29; 2:9, 15; Dzieje 14:16, 17)

Zwierzęta (Rodzaju 1:27; Mateusza 6:26)

Ludzkie ciało (Psalm 139:14; Kaznodziei 3:11)

15.55 „Jehowa karci tych, których kocha” (Hebrajczyków 12:5-11; Psalm 19:7, 8, 11)

16.15 „Ubierzcie się w miłość” (Kolosan 3:12-14)

16.50 Pieśń nr 130 i modlitwa końcowaSobota 10 sierpnia 

Hasło dnia - „PRZEJAWIAJCIE MIŁOŚĆ” (EFEZJAN 5:2)

PRZED POŁUDNIEM

9.20 Filmowy program muzyczny

9.30 Pieśń nr 85 i modlitwa

9.40 SYMPOZJUM: Okazuj w zborze miłość, która nie zawodzi

Tym, którzy przewodzą (1 Tesaloniczan 5:12, 13)

Wdowom i sierotom (Jakuba 1:27)

Osobom w podeszłym wieku (Kapłańska 19:32)

Sługom pełnoczasowym (1 Tesaloniczan 1:3)

Obcokrajowcom (Kapłańska 19:34; Rzymian 15:7)

10.50 Pieśń nr 58 i ogłoszenia

11.00 SYMPOZJUM: Okazuj w służbie kaznodziejskiej miłość, która nie zawodzi

Pokazuj, że kochasz Boga (1 Jana 5:3)

‛Kochaj swojego bliźniego jak samego siebie’ (Mateusza 22:39)

Kochaj Słowo Jehowy (Psalm 119:97; Mateusza 13:52)

11.45 CHRZEST: Uczcie się od Jezusa, jak okazywać miłość (Mateusza 11:28-30)

12.15 Pieśń nr 52 i przerwa

PO POŁUDNIU

13.35 Filmowy program muzyczny

13.45 Pieśń nr 84

13.50 SYMPOZJUM: Jak nasi bracia okazują niezawodną miłość w...

Afryce (Rodzaju 16:13)

Azji (Dzieje 2:44)

Europie (Jana 4:35)

Ameryce Północnej (1 Koryntian 9:22)

Oceanii (Psalm 35:18)

Ameryce Południowej (Dzieje 1:8)

14.55 SYMPOZJUM: Okazuj w rodzinie miłość, która nie zawodzi

Kochaj swoją żonę (Efezjan 5:28, 29)

Kochaj swojego męża (Efezjan 5:33; 1 Piotra 3:1-6)

Kochajcie swoje dzieci (Tytusa 2:4)

15.35 Pieśń nr 35 i ogłoszenia

15.45 FILM: Historia Jozjasza — kochaj Jehowę i miej nienawiść do zła (część I) (2 Kronik 33:10-24; 34:1, 2)

16.15 Uczcie swoje dzieci, jak okazywać miłość (2 Tymoteusza 3:14, 15)

16.50 Pieśń nr 134 i modlitwa końcowaNiedziela 11 sierpnia

Hasło dnia - ‛TRWAJCIE W MIŁOŚCI BOŻEJ’ (JUDY 21, przypis)

PRZED POŁUDNIEM

9.20 Filmowy program muzyczny

9.30 Pieśń nr 106 i modlitwa

9.40 SYMPOZJUM: Pamiętaj, jaka jest miłość

Cierpliwa i życzliwa (1 Koryntian 13:4)

Nie jest zazdrosna, nie przechwala się (1 Koryntian 13:4)

Nie nadyma się, nie zachowuje się nieprzyzwoicie (1 Koryntian 13:4, 5)

Nie szuka własnych korzyści, nie daje się rozdrażnić (1 Koryntian 13:5)

Nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z nieprawości (1 Koryntian 13:5, 6)

Raduje się prawdą, wszystko znosi (1 Koryntian 13:6, 7)

Wszystkiemu wierzy, na wszystko ma nadzieję (1 Koryntian 13:7)

Wszystko przetrzymuje, nigdy nie zawodzi (1 Koryntian 13:7, 8)

11.10 Pieśń nr 150 i ogłoszenia

11.20 PUBLICZNY WYKŁAD BIBLIJNY: Gdzie znaleźć prawdziwą miłość w świecie pełnym nienawiści? (Jana 13:34, 35)

11.50 Skrócone studium Strażnicy

12.20 Pieśń nr 1 i przerwa

PO POŁUDNIU

13.35 Filmowy program muzyczny

13.45 Pieśń nr 124

13.50 FILM: Historia Jozjasza — kochaj Jehowę i miej nienawiść do zła (część II) (2 Królów 22:3-20; 23:1-25; 2 Kronik 34:3-33; 35:1-19)

14.20 Pieśń „Dodaj mi odwagi” i ogłoszenia

14.30 ‛Głęboko rozmyślaj o tym, jak Jehowa okazuje lojalną miłość’ (Psalm 107:43; Efezjan 5:1, 2)

15.30 Nowa pieśń i modlitwa końcowa

WSTĘP WOLNY, NIE MA ZBIÓREK PIENIĘDZY


Zobacz też
Świadkowie Jehowy z regionu wałbrzyskiego na kongresie 2018 [FOTO]
Wałbrzych: Kongres świadków Jehowy 2017 [ZDJĘCIA]


KONGRES 2016

2016 - ZDJĘCIA Z PIERWSZEGO DNIA KONGRESU


oprac. ELW
materiały organizatora