Pisaliśmy niedawno o petycji dotyczącej budowy ogrodzenia wokół cmentarza przy ul. Żeromskiego. Drgnęło w tej sprawie. Teraz pojawiły się kolejne pytania - dotyczące traw przy jezdni. A co się dzieje w przejściu podziemnym?