Prokurator Okręgowy w Świdnicy wniósł do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu akt oskarżenia przeciwko Mirosławowi Lechowi – wójtowi Gminy Stare Bogaczowice i jego zastępcy – Bogdanowi Stochajowi, a także Małgorzacie S - kierowniczce jednego z działów Urzędu Gminy.

Akt oskarżenia wójta

Mirosławowi Lechowi w akcie oskarżenia zarzucono popełnienie sześciu czynów, w tym czterech o charakterze korupcyjnym, polegających na przyjęciu korzyści majątkowych w łącznej kwocie 8.200 złotych.

Wręczającym korzyści majątkowe był jeden z przedsiębiorców budowlanych, którego firma wykonywała prace budowlane na rzecz Gminy Stare Bogaczowice. Chodziło o wykonanie chodnika przy jednej z gminnych ulic.
Dwa kolejne zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień w związku z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach, poprzez wskazanie w nich wykonania, faktycznie niewykonanych robót budowlanych na rzecz Gminy Stare Bogaczowice oraz podżegania innej osoby do poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

 Bogdanowi Stochajowi – zastępcy wójta zarzuca się popełnienie trzech czynów, dwóch polegających na przyjęciu wspólnie i w porozumieniu z wójtem korzyści majątkowej w łącznej kwocie 1200 złotych, a jednego polegającego na poświadczeniu nieprawdy w dokumentacji.


Oskarżona urzędniczka

Aktem oskarżenia w tej samej sprawie objęta jest także Małgorzata S. – Kierownik Jednego z Referatów w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, która działając wspólnie i w porozumieniu z wójtem i jego zastępcą miała poświadczyć nieprawdę w dokumentacji dotyczącej wykonania robót budowlanych.

Wójt, jego zastępca i Małgorzata S. nie przyznali się w toku śledztwa do popełnienia żadnego z zarzucanych im czynów. Wójtowi i jego zastępcy za najcięższy z zarzucanych im czynów grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Małgorzacie S. za zarzucany jej czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.Jak tłumaczy sprawę wójt?

Sprawa ujrzała światło dzienne w październiku 2017 roku. Mirosław Lech, wójt gminy Stare Bogaczowice i Bogdan Stochaj, zastępca wójta, 12 października zostali zatrzymani przez Policję i usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu, a 16 października włodarze podwałbrzyskiej gminy wydali oświadczenie.- Jesteśmy niewinni, dlatego proszę, aby nasz wizerunek, nasze nazwiska i imiona publikować w całości, ponieważ nie widzimy potrzeby używania skrótów, czy zamazywania wizerunku. Nie jesteśmy przestępcami i nie mamy nic do ukrycia - mówił wówczas Mirosław Lech, wójt Starych Bogaczowic.
Źródłem dzisiejszych problemów wójta i jego zastępcy jest nieduża ubiegłoroczna inwestycja - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starych Bogaczowicach. - Ten chodnik miał niespełna 250 metrów, a wartość inwestycji oszacowano na ok. 57 tys. zł. Zgodnie z zarzutami przedstawionymi nam przez prokuraturę mieliśmy przyjąć korzyść majątkową - łącznie 12 tys. zł. Wykonawca, który miał nam tą korzyść wręczyć, nigdy nie dokończył tej inwestycji - wyjaśnia Lech. Inwestycję dokończył inny wykonawca.
Według samorządowców zaistniała sytuacja jest absurdalna, a sami czują się jak Kafkowski Józef K. Stochaj zaś podnosi kwestię skonfliktowania wójta z byłą dyrektor bogaczowickiej szkoły.
Sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta w sądzie.


Przeczytaj też:
STARE BOGACZOWICE: POTRAKTOWALI NAS JAK NAJGROŹNIEJSZYCH PRZESTĘPCÓW
STARE BOGACZOWICE - WÓJT I ZASTĘPCA PODEJRZANI O KORUPCJĘPrzypominamy, że konflikt z prawem mają też inni lokalni włodarze w powiecie wałbrzyskim:

Gmina Walim - WÓJT WALIMIA Z ZARZUTAMI. GROZO MU 8 LAT WIĘZIENIA

Boguszów-Gorce - tu zarzuty postawione ma burmistrz i radna, oboje zostali tymczasowo aresztowani.
BOGUSZÓW-GORCE KORUPCJA WYBORCZA - 6 OSÓB Z ZARZUTAMI, W TYM RADNA


BOGUSZÓW-GORCE: SPECJALNY ZESPÓŁ ŚLEDCZY BADA SPRAWĘ JACKA C.
JACEK C. Z KOLEJNYMI ZARZUTAMI I WNIOSKIEM O ARESZT
BURMISTRZ BOGUSZOWA-GORC W ARESZCIE I Z ZARZUTAMI
BOGUSZÓW-GORCE: BURMISTRZ ZOSTAŁ ZATRZYMANY PRZEZ POLICJĘ

BYŁY STAROSTA WAŁBRZYSKI JEDNAK WINNY POMÓWIENIA
ZAPADŁ WYROK W SPRAWIE BYŁEGO STAROSTY WAŁBRZYSKIEGOoprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn