Wysiedli na tej stacji - i ciąg dalszy przybrał dramatyczny charakter.