Krajobraz przy tej położonej na uboczu ulicy zmienia się i ma się jeszcze zmienić. Obecnie na rozstrzygnięcie czekają przetargi dotyczące remontu ulicy i dużej inwestycji przy niej, a dalsze - w planach.