Za nami drugie z cyklu tegorocznych spotkań prezydenta Wałbrzycha, dra Romana Szełemeja, z mieszkańcami. 5 grudnia 2017 w PSP nr 5 na ul. Poznańskiej rozmawiano o Podgórzu.

Śmieci, abolicja czynszowa, wyburzenia i smog

Tradycyjnie już, spotkanie z mieszkańcami dzielnicy w obecności przedstawicieli służb i kierowników Urzędu Miejskiego rozpoczęto kwestiami: odpadów komunalnych i konieczności jeszcze bardziej sumiennej segregacji (WAŁBRZYCH: PODWYŻKA OPŁAT ZA ŚMIECI JEST NIEUNIKNIONA?), a także omówieniem polityki mieszkaniowej miasta (WAŁBRZYSKIE BUDYNKI: ILE DO WYBURZENIA, KTÓRE RATOWAĆ?).


Włodarz naszego miasta omówił też ogłoszoną abolicję czynszową dla osób zadłużonych i przypomniał, że wnioski o warunkowe umorzenie długów powstałych przed końcem 2014 roku można składać jedynie do końca kwietnia (więcej o akcji - WAŁBRZYCH: DŁUŻNICY CZYNSZOWI - ZBLIŻA SIĘ ABOLICJA!, WAŁBRZYCH: ABOLICJA CZYNSZOWA NIE DLA CWANIAKÓW).


Prezydent odniósł się też do ostatnich raportów smogowych. W przeciwieństwie do Nowej Rudy, czy Szczawna-Zdroju nasze miasto nie pojawiło się w nich jako "truciciel". Prezydent przypomniał też o działaniach miasta na rzecz poprawienia jakości powietrza w postaci kompleksowego programu konwersji pieców węglowych oraz wydatków miejskich oraz środków pozyskanych z UE na działania nisko emisyjne sprzyjające promocji zrównoważonego transportu miejskiego jak choćby - remonty Placu Solidarności, czy dworca Wałbrzych Szczawienko.


Remonty dróg i nowe ścieżki rowerowe

- W przyszłym roku Podgórze czeka remont kolejnego 400-metrowego fragmentu ul. Niepodległości od odcinka zakończonego do ul. Podmiejskiej. Będzie to najtrudniejszy do wykonania kawałek, jednak jest szansa, że uda się go wykonać w pierwszej połowie roku - wyjaśnia prezydent. Ciężar robót szacowany na ok. 2 mln zł bierze na siebie jeden z czołowych użytkowników tej drogi - Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy. - Miasto bierze na siebie koszty przebudowy chodników, a także prace wodno-kanalizacyjne. Oświetlenie na tym odcinku zostało już wykonane - dodaje Szełemej. W 2016 roku za ok. 1 mln zł wykonano 150 m tej drogi, była to czwarta inwestycja wykonywana razem z kopalnią. Zobacz też: TRWA REMONT UL. NIEPODLEGŁOŚCI. UWAGA NA UTRUDNIENIA

Żeby nie było zbyt różowo w kontaktach na linii biznes - samorząd, mieszkańcy na spotkaniu podjęli też temat petycji, którą wystosowali do Ratusza z prośbą o sprawdzenie, czy ciężarówki kopalni nie czasem jeżdżą po Podgórzu za często i za szybko. Prezydent spotkał się w tej sprawie z prezesem KSS Bartnica i zapowiedział działania Straży Miejskiej w tej kwestii.

Jest też dobra wiadomość dla wielbicieli rowerów. - W przyszłym roku przybędzie nam ścieżek rowerowych. Planowany kolejny odcinek to ciąg przy ul. Sikorskiego od ul. Głowackiego do ul. Niepodległości. W ten sposób już istniejące ścieżki zostaną połączone. Dodatkowo, poprawione mają być fragmenty istniejących ścieżek i ich skrzyżowań, m.in. przy ul. Świdnickiej - zapewnia prezydent. 


Zgłaszane problemy

Mieszkańcy Podgórza zgłaszali prezydentowi i urzędnikom problemy ważne dla lokalnej społeczności. Wśród nich znalazły się:
- konieczność lepszego oświetlenia ul. Tunelowej i okolic wiaduktu,
- konieczność przebudowy zniszczonej nawierzchni ul. Szkolnej,
- propozycje obniżania wieku wałbrzyskich seniorów uprawnionych do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej (biorąc wzór z Wrocławia),
- potrzebę wykonania podłączenia wodno-kanalizacyjnego do posesji, co wiąże się z koniecznością przecisku przez ul. Niepodległości,
- potrzebę wykonania ławeczek w drodze do objętego obecnie pracami wodno-kanalizacyjnymi Osiedla Szczęść Boże,
- kwestię trudnych warunków pensjonariuszy ośrodka dla osób w trudnej sytuacji bytowej z Podgórza.
Wszystkie te tematy zostały rozpatrzone przez prezydenta i obecnych na spotkaniu przedstawicieli Ratusza i instytucji miejskich.

O spotkaniu 28 XI w dzielnicy Piaskowa Góra - PIASKOWA GÓRA: Z MIESZKAŃCAMI O PARKINGACH I REMONTACH

Elżbieta Węgrzyn