Do 17 lutego można składać swoje aplikacje na dwa wolne etaty inspektorów w wałbrzyskim Urzędzie Miejskim - w biurze windykacji.

Osoby starające się o tę posadę inspektora powinny mieć wyższe wykształcenie administracyjne oraz mieć przynajmniej trzyletni staż pracy.

Inspektorzy w biurze windykacji powinni wykazać doświadczenie zawodowe w dochodzeniu zaległości czynszowych, znajomość procedur administracyjnych, prawa cywilnego, postępowania cywilnego, a także legitymować się takimi cechami jak obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność, skrupulatność i systematyczność, a także fachowość i profesjonalizm w działaniach, umiejętności interpersonalne, samodzielność w myśleniu i działaniu oraz biegle posługiwać się komputerem w zakresie programów biurowych.

Szczegółowe opisy stanowisk i spis potrzebnych dokumentów aplikacyjnych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Wałbrzychu. Dokumenty można składać do 17 lutego 2017 roku na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu Biuro Spraw Pracowniczych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych.

Polecamy też:
MUZEUM PORCELANY SZUKA PRACOWNIKA
POLICJA I STRAŻ MIEJSKA: MUNDUROWI POTRZEBNI OD ZARAZ
RATUSZ POSZUKUJE PRACOWNIKÓW
RUSZA NABÓR NA STAŻE


oprac. Elżbieta Węgrzyn
na podstawie BIP UM Wałbrzych