Fundacja Schumana opublikowała raport oraz ranking 66 miast na prawach powiatu. W tym roku tematem przewodnim publikacji jest stosunek miast wobec osób młodych. Sprawdziliśmy, jak oceniono "przyjazność" Wałbrzycha oraz innych miast Dolnego Śląska młodym mieszkańcom.

- W świetle postępującego starzenia się demograficznego Polski i Europy oraz pogarszających się prognoz dotyczących stanu środowiska i klimatu to postawy i możliwości młodych zadecydują o przyszłości społeczeństw. [...] Lepiej radzić sobie będą te ośrodki, które skutecznie przyciągają osoby młode i mają dodatni przyrost naturalny - piszą we wstępie do raportu jego twórcy. Raport Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce przygotowany przez Politykę Insight. Miastom na prawach powiatu przyznawano punkty za kwestie ważne dla osób w wieku licealnym, ale i młodych dorosłych.
Wskaźnik ogólny złożony jest z siedmiu indeksów: gospodarka lokalna, edukacja, infrastruktura, mobilność, kultura i rozrywka, otwartość, zdrowie i opieka. - Założyliśmy, że miasto dobre dla młodych to miasto elastyczne, dynamiczne, prorozwojowe i otwarte - wyjaśniają twórcy zbiorczej informacji i na podstawie kilkudziesięciu mierników 66 miastom na prawach powiatu przyznają punkty od 0 do 100.


Liderzy i miasta daleko od czołówki

RANKING GŁÓWNY
Ogólna wymowa rankingu nie jest dla polskich miast pozytywna. Zwycięska Warszawa zyskała jedynie 55 punktów na 100 możliwych. Aż 28 z 66 polskich miast nie zdołało przekroczyć progu 30 punktów. Badanie pokazało, że młodym najlepiej się żyje w dużych metropoliach - to one są "najmłodsze duchem". Podium to również Rzeszów - który zyskał 52 punkty, a trzecie Katowice - 49. Nasz Wrocław zajął miejsce 6. z 45,77 pkt.
Słabo wypadły Legnica - 45. miejsce - 29,39 punktów, Jelenia Góra - 49. miejsce - 27,44 punkty, zaś najsłabiej Wałbrzych z lokatą 55. i 26,56 zdobytych punktów. Lepiej miasto nasze wypada w zestawieniach cząstkowych dotyczących poszczególnych elementów składowych zbiorczej oceny "Miast dla młodych".


Infrastruktura, otwartość na plus, edukacja i mobilność na minus

RANKINGI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH
Kolejne, rankingi cząstkowe tłumaczą powyższe wyniki zbiorcze. Wałbrzych w klasyfikacji "Gospodarki lokalnej" trafił na 39. miejsce i zdobył w tej kategorii 27,16 punktów. Wyprzedził tu 42. Legnicę (25,58), ale został pokonany przez Jelenią Górę, która w tym rankingu wybiła się do pierwszej połowy stawki i zajęła miejsce 29. - 30,61 punktów. Wrocław był 4. z punktami - 50,96.

Gorzej jest w naszym mieście - wedle badaczy - w kwestii "Edukacji". Wałbrzych trafił to na 48. miejsce (i zyskał jedynie 17,62 punkty). Legnica ze swoim 16.31 zajęła miejsce 50., a Jelenia Góra 44., ale też nie przekroczyła 20 punktów. Wrocław trafił na miejsce 10., co ciekawe, lider, czyli Warszawa w tym zestawieniu była 18. 

Kwestie "Infrastruktury" uwzględniające czystość powietrza, tereny zielone i m.in. dostęp do internetu stawiają Wałbrzych na 16. pozycji na 66 miast na prawach powiatu! Wałbrzych zyskał w tym rankingu cząstkowym aż 40 punktów. Wrocław zajął miejsce 3. (49,73), Jelenia Góra 4. (48,24), zaś Legnica 20. (39.92), przez co wszystkie miasta na prawach powiatu Dolnego Śląska w tym rankingu trafiły do pierwszej połowy stawki. 

W kwestiach "Mobilności" pod lupę wzięto wykluczenie transportowe, transport publiczny, wypożyczalnie rowerów, a także takie elementy jak autostrady, lotniska i połączenia kolejowe.  W tym zestawieniu zwyciężają metropolie - Wrocław zajął miejsce 6. - 46.02 punkty. Nasze miasto spadło na koniec stawki - 61. miejsce - 10,48 punktów, niewiele lepiej Jelenia Góra - 57. - 11.92 punkty, a  znacznie lepie Legnica - 32. miejsce z z 29 punktami. 

"Kultura i rozrywka" - tu też w cząstkowym zestawieniu brylował Wrocław z 8. miejscem i 46,34 punktami. Wysoko - na 16. miejscu znajduje się Jelenia Góra (41,23 pkt.), Legnica również w pierwszej połowie - 32. miejsce z 34 pkt., kiepsko zaś Wałbrzych z 22,80 pkt zajął miejsce 60. 

I na końcu prawdziwa wisienka na torcie rankingu - podsumowanie cząstkowe badające "Otwartość" miast. Wielokulturowość, otwartość na zagranicznych studentów i cudzoziemców pracowników, a także odsetek młodych radnych w ławach Ratusza - to komponenty wpływające na wysoką lokatę w tym podsumowaniu. Wrocław trafił tu na 13. miejsce - zdobył niespełna 41 punktów, wysoko w zestawieniu uplasował się Wałbrzych. Zyskał 28. miejsce - 34,69 punkty. Daleko za nim są Legnica - 42. - 30,88 i Jelenia Góra - 64. - 6,25 punktów. 

I na końcu - ostatni komponent - dotyczący "Zdrowia i opieki", o pozycji miasta decyduje tu kadra szpitalna, w tym pielęgniarska i położnicza, a także dostęp do przedszkoli i żłobków. Tu Wrocław spadł na 27. miejsce - 44,07 punktów, zaś trzy pozostałe miasta Dolnego Śląska spadły do drugiej części rankingu - Jelenia Góra na 40. miejsce (36,46), Wałbrzych 48. (33,81) a Legnica - miejsce 57. - 29,88.    

Ostatecznie polskie miasta wypadły słabo w rankingu "Miasta dla młodych", przygotowanym przez Fundację Schumana, a wyniki Wałbrzycha nie zachwycają, choć dostrzeżono jego potencjał w kwestiach infrastruktury, gospodarki oraz otwartości na obcokrajowców i młodych ludzi w Radzie Miejskiej.

Przypominamy, że Fundacja Schumana opublikowała do tej pory:
Ranking miast dla młodych 2019
Ranking miast obywatelskich 2018
Ranking miast bezpiecznych i otwartych 2017
Ranking miast zrównoważonych 2016
Ranking miast uczących się 2015.

Zobacz też jak nasze miasto i region wypadły w innych rankingach:

- Ranking usług komunalnych -WAŁBRZYCH WŚRÓD MIAST POLSKI Z NAJDROŻSZYMI USŁUGAMI KOMUNALNYMI
WAŁBRZYCH: MAMY DROŻEJ NIŻ WE WROCŁAWIU I W WARSZAWIE

- RANKING PRZECIĘTNYCH ZAROBKÓW W 2017 ROKU

- WAŁBRZYCH I GMINY POWIATU W RANKINGU FINANSOWYM SAMORZĄDÓW

- RANKING ZADŁUŻENIA SAMORZĄDÓW - DANE XII 2017

- RANKING POLSKICH MIAST EUROPOLIS BADAJĄCY POSTAWY OBYWATELSKIE


- RANKING FINANSOWY SAMORZĄDÓW

- WAŁBRZYCH I REGION W RANKINGU ZADŁUŻENIA

-WAŁBRZYCH, REGION: NAJBOGATSZE I NAJBIEDNIEJSZE MIASTA I GMINY

- WAŁBRZYCH I REGION: KTO NAJBOGATSZY, KTO NAJBIEDNIEJSZY


MIASTO, POWIAT I REGION W RANKINGU ZAMOŻNOŚCI


- SMOGOWI REKORDZIŚCI W REGIONIE

- ranking JST Zrównoważonego Rozwoju
gmin - KTÓRA GMINA REGIONU NAJBARDZIEJ NIEZALEŻNA FINANSOWO?

- SZCZAWNO-ZDRÓJ LEPSZE NIŻ WROCŁAW?


- KTÓRA GMINA REGIONU NAJBOGATSZA?


- dotyczącym migracji - Z JEDLINY RZADZIEJ UCIEKAJĄ


- uczelni - JAK WYPADŁY LOKALNE UCZELNIE W RANKINGU PERSPEKTYW?
- RANKING PERSPEKTYW 2017

- ranking liceów - PERSPEKTYWY 2017: KTÓRA SZKOŁA Z WAŁBRZYCHA NAJLEPSZA
- PERSPEKTYWY 2018 - RANKING LICEÓW Z WAŁBRZYCHA I OKOLIC

oprac. Elżbieta Węgrzyn
fot. ilustracyjne