Data wydarzenia: 18.04.2018 13:00 - 18.04.2018 15:00
Miejsce wydarzenia: w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy Placu Magistrackim 1

Prezydent Wałbrzycha serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji dokumentu „Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020”.

Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji odnośnie projektu aktualizowanego dokumentu, który nosi nazwę „Strategia Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030”.

 
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 18 kwietnia w godz. 13.00-15.00

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy Placu Magistrackim 1.

Projekt strategii znajdziecie https://www.um.walbrzych.pl/sites/default/files/attachment/strategia_aw2030-konsultacje.pdf.


oprac. i fot. ELW