Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych z zaniepokojeniem przyjął informację o ponownym podjęciu przez Radę Miejską Wałbrzycha uchwały zakazującej posiadania i sprzedaży niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych. Związek wydał oświadczenie i kolejny już raz zabrał głos w kwestii wałbrzyskich uchwał "Stop Plastik". Jakie są argumenty PZPTS?

20 sierpnia 2020 na sesji Rady Miejskiej w Wałbrzychu przyjęto jednomyślnie zmodyfikowaną uchwałę "Stop Plastik", czyli Uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Gminie Wałbrzych służących ograniczeniu ilości odpadów pochodzących z tworzyw sztucznych.

- Kilka miesięcy wcześniej nasza wspólna dyskusja skończyła się przyjęciem uchwały, która nie została zaakceptowana przez nadzór prawny wojewody. Odwołaliśmy się od tej decyzji, Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzję nadzoru wojewody utrzymał. Decyzja nadzoru nie miała charakteru merytorycznego - pan wojewoda w wypowiedziach publicznych podzielał naszą intencję, natomiast nadzór prawny podnosił niespójność obowiązującego prawa w Polsce, do czego może sięgać samorząd starając się poprawić sytuację swoich mieszkańców. My po wielu dyskusjach zdecydowaliśmy się zaproponować nowe brzmienie uchwały - wyjaśniał wówczas Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Gorącym orędownikiem projektu okazał się obecny na sesji Szymon Hołownia, który zabrał głos przed głosowaniem - Szymon Hołownia w Wałbrzychu: Uchwała Stop Plastik wróciła.


24 sierpnia
głos w tej sprawie zabrał Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, który negatywnie odnosił się również w kwestii pierwszego brzmienia wzmiankowanej wałbrzyskiej uchwały, o czym pisaliśmy:  Wałbrzych: związek przetwórców plastiku kontra prezydent i radni.

Przedstawiciele PZPTS podkreślają też każdorazowo, że przemys
ł przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce tworzy ponad 7,5 tys. przedsiębiorstw, głównie MŚP, z łącznym zatrudnieniem około 160 tys. osób.


Oto treść wydanego przez PZPTS oświadczenia:

OŚWIADCZENIE

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych z najwyższym zaniepokojeniem przyjął informację o ponownym podjęciu przez Radę Miejską Wałbrzycha uchwały zakazującej posiadania i sprzedaży niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych. Przypominamy, że podobną uchwałę, podjętą przez tę samą Radę Miejską w lutym bieżącego roku, unieważnił wojewoda dolnośląski.

Jako PZPTS nadal uważamy, że takie działania są niezgodne z Konstytucją RP i traktatami UE, jak również szeregiem innych ustaw. W świetle Konstytucji, rada gminy nie może ustanawiać prawa miejscowego, w ramach którego zabrania posiadania i użytkowania substancji, których obrót i użytkowanie jest dopuszczone ustawowo w całym kraju.

W pełni podzielamy motywację Rady Miejskiej Wałbrzycha i Prezydenta Miasta, Pana Romana Szełemeja w kwestii konieczności ochrony środowiska naturalnego i pilnej potrzeby przemodelowania gospodarki odpadami w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Zrzeszone w PZPTS podmioty aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska. Jesteśmy przedsiębiorcami, ale też obywatelami, którym leży na sercu dobro wspólne. Konsekwentnie wspieramy działania legislacyjne na szczeblu krajowym i unijnym, mające na celu wzmocnienie systemu zarządzania odpadami i radykalne zwiększenie poziomu recyklingu tworzyw sztucznych. Jesteśmy przekonani, że pokazywany przez RM Wałbrzycha problem, nie dotyczy samych tworzyw sztucznych, których zalety są niekwestionowane zarówno jeśli chodzi o znacznie niższy ślad węglowy w porównaniu do innych materiałów (szkło, papier, metal), jak i wszechstronne zastosowania. Problem tkwi w braku efektywnych i stabilnych rozwiązań dla zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. A więc koncentracja wysiłków na wprowadzeniu systemów segregacji odpadów i ponownego ich wykorzystania powinna zastąpić walkę z samymi tworzywami, które mogą być powtórnie wykorzystywane wielokrotnie (po przetworzeniu).

Stanowczo protestujemy jednak przeciwko próbom dyskryminacji przedsiębiorców i obywateli, z jaką mamy do czynienia w tym wypadku. Podejmiemy każde przewidziane prawem działania, by przeciwstawiać się takim próbom ograniczającym prawa obywatelskie i nie wnosi konstruktywnych wniosków do szeroko toczącej się debaty publicznej na temat gospodarowania odpadami.

Przypominamy nasze teksty na ten temat tej uchwały:
Szymon Hołownia w Wałbrzychu: Uchwała Stop Plastik wróciła

Wojewoda dolnośląski kontra uchwała stop plastik
Wałbrzych: związek przetwórców plastiku kontra prezydent i radni
WAŁBRZYCH: STREFY WOLNE OD JEDNORAZOWEGO PLASTIKU. UCHWAŁA PRZESZŁA
Koncepcja - Wałbrzych: prezydent – radykalny koniec z plastikiem! (FOTO)

O akcji i jej skutkach pisaliśmy:
WAŁBRZYCH STOP PLASTIK ROZSZERZONY: GASTRONOMIA, SKLEPY, SZKOŁY
PIASKOWA GÓRA: PRZYCHODNIA Z CERTYFIKATEM "STOP PLASTIK" (FOTO)
WAŁBRZYCH: FABRYKA NSK Z CERTYFIKATEM STOP PLASTIK (FOTO)

PIERWSZY CERTYFIKAT "STOP PLASTIK" WRĘCZONY - JAK GO UZYSKAĆ?

20. Toyota Półmaraton Wałbrzych: Nowości EKOedycji
PREZYDENT WAŁBRZYCHA KONTRA ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA PLASTIKU (PISMA)
PODGÓRZE: PREZYDENT ZAMKNĄŁ PRZETWÓRNIĘ PLASTIKU NIM JA OTWARTO? [FOTO]


oprac. ELW
fot. Magdalena Sakowska