Przeciwnicy obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 przynieśli 17 maja do wałbrzyskiego Ratusza pismo ze swoimi żądaniami. Jeśli nie zostaną spełnione, zapowiadają kolejne kroki - z odwołaniem Rady Miejskiej i prezydenta Wałbrzycha włącznie. Dziś też swoje stanowisko odnośnie obowiązku szczepień przekazali premierowi RP włodarze miast. Oto treści tych pism.

Pismo złożone


- Przyszliśmy dziś złożyć pismo do
prezydenta Wałbrzycha i Rady Miasta z żądaniem, żeby uchylili tą skandaliczną uchwałę o przymusie szczepień na COVID-19, jak również prosimy... żądamy, żeby oficjalnie przeprosili w mediach za tą uchwałę. Bo uważamy, że to jest skandal po prostu ponieważ to łamie polską Konstytucję. Zgodnie z polską konstytucją nie można nikogo zmuszać do udziału w eksperymencie medycznym, a te szczepionki na COVID de facto są eksperymentem medycznym - wyjaśnia Małgorzata Śmietana, przedstawicielka "Wolnych Wałbrzyszan".  

-Dajemy władzom miasta 7 dni, żeby przeprosiły i uchyliły tą uchwałę. Jeżeli tego nie zrobią w tym terminie, to będziemy zakładać komitet obywatelski i będziemy dążyć do referendum, żeby odwołać władze miasta. To jest taki nasz krok polubowny, żeby nie rozpętywać tej takiej wojny politycznej w mieście. No ale jeżeli Rada Miasta i prezydent będą dalej trwali przy swoim postanowieniu, to trudni, my jako mieszkańcy musimy się bronić - mówi przedstawicielka "Wolnych Wałbrzyszan", przeciwników obowiązkowego szczepienia przeciwko COVID-19, a jej towarzysze zapowiadają na potrzebę zbierania podpisów wzięcie urlopu z pracy.  

Oto treść pisma:

Pismo podpisało 14 osób, ale jak przekonują "Wolni Wałbrzyszanie". - To nie jest oficjalna organizacja - komentują twórcy pisma i zapowiadają, iż jeśli władze nie zrealizują ich żądań, to oficjalny komitet powstanie.
Za cel postawią sobie wówczas zebranie 10 tys. podpisów by doprowadzić do referendum. Czy uda się je przeprowadzić oraz zyskać odpowiednią frekwencję i poparcie dla swojej inicjatywy wydaje się mniej istotne. - Nawet nie chodzi o to, czy nam się uda doprowadzić do tego referendum. To po prostu ma być znak, wyraźny sygnał dla władz miasta, że nie godzimy się na tak skandaliczne i de facto bezprawne uchwały, bo oni po pierwsze przekroczyli swoje uprawnienia, nie mogą decydować o takich rzeczach. Może decydować ustawodawca w ustawie, a nie Rada Miasta, a po drugie ta chwała - tak jak mówiłam - jest niezgodna z Konstytucją.   

Szczepionki na COVID to wedle "Wolnych Wałbrzyszan" jest eksperyment medyczny. Zostały dopuszczone do użytku na rok, ale badania nad nimi nadal trwają. Oburza ich przymus sugestia przymusu szczepienia "brania udziału w eksperymencie medycznym" i to, że ich zdaniem informacji o dalszych pracach nad szczepionkami nie podaje się powszechnie. - Mówi się, że są przebadane i bezpieczne, co jest nieprawdą - zaznacza Śmietana.

Swoje stanowisko odnośnie obowiązku szczepień przekazali premierowi włodarze miast

17 maja 2021r.

Szanowny
Pan
Ma
teusz Morawiecki
Premier RP

Stanowisko samorządowców w sprawie wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19


Szczepienia przeciw COVID-19 powinny zostać uznane za obowiązkowe.

W pełni popieramy działanie wałbrzyskich radnych, którzy z inicjatywy Prezydenta, doktora nauk medycznych Romana Szełemeja, przygotowali uchwałę mającą na celu aktywną walkę z zakażeniem SARS-Cov-2 oraz ograniczenie dalszego rozprzestrzeniania się COVID-19.

Epidemiolodzy ostrzegają, że koronawirus szybko i samoistnie nie zniknie. Kluczowe znaczenie ma zaszczepienie jak największej części społeczeństwa optymalnie całości populacji, jak to miało miejsce w przypadku obowiązkowych szczepień na gruźlicę, polio, ospę czy odrę.

Uważamy, że w stanie wyższej konieczności i zagrożenia zdrowia oraz życia publicznego wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 to najszybszy i jak na razie najskuteczniejszy ze sposobów, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia choroby zakaźnej oraz jej ciężkiego przebiegu wymagającego hospitalizacji. Wiemy też, że już pojedyncza dawka szczepionki nie tylko chroni daną osobę przed ciężkim przebiegiem choroby, ale o połowę ogranicza dalszą transmisję wirusa w społeczeństwie.

Tylko podjęcie działań prowadzących do zwiększenia liczby wykonywanych szczepień doprowadzi w konsekwencji do szybkiego zaszczepienia wszystkich mieszkańców oraz zbudowania odporności zbiorowej na zachorowania. Kwestia ta wymaga szybkiego uregulowania zwłaszcza w kontekście najnowszych danych, z których wynika, że już w kwietniu Polska znalazła się na 13 miejscu w świecie w zestawieniu ogólnej liczby zgonów na COVID -19, wyprzedzając w tym względzie wiele dużo większych krajów.

Dziwi brak podejmowanych działań w zakresie chociażby rozważenia wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. Kwestia ta wydaje się być tematem przemilczanym, wręcz niewygodnym i niestała się przedmiotem szerszego zainteresowania ustawodawcy.

Pamiętajmy, że świat idzie do przodu, niektóre gospodarki ze względu na szybkie tempo szczepii bodźce mają o wiele lepsze perspektywy niż jeszcze kilka miesięcy temu. Pozytywnym przykładem są takie państwa jak Izrael, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Czy nasz kraj nie powinien do nich dołączyć?

U
ważamy, że tylko obowiązkowe szczepienia pozwolą na uzyskanie odporności zbiorowej, zmniejszenie liczby zachorowań, co pozwoli na stosunkowo szybki powrót do normalności, a także pełne otwarcie gospodarki.

Z wyrazami szacunku,

Roman S
zełemej, Prezydent Wałbrzycha
Jacek Jkowiak, Prezydent Poznania
Jacek Karnowski,
Prezydent Sopotu
Elżbieta Polak,
Marszałek Województwa
L
ubuskiego Mieczysław Struk,
M
arszałek Województwa Pomorskiego
Wałbrzych wychodzi z pandemii

Naszego miasta i regionu pandemia nie ominęła, szczególnie trudno było w trzeciej fali - Wałbrzych: podsumowanie pandemicznego dramatu - wiosna 2021.

W świetle zbyt niskiego procenta zaszczepienia społeczeństwa przeciwko COVID-19 i brakiem uzyskania populacyjnej odporności, a także widmem kolejnej fali zachorowań Rada Miejska w Wałbrzychu na wiosek prezydenta - lekarza przyjęła na kwietniowej sesji apel do ministra zdrowia i GIS o włączenie szczepienia przeciw COVID-19 do grupy szczepień obowiązkowych. Podjęta została też uchwała o obowiązku zaszczepienia się mieszkańców Wałbrzycha i osób w Wałbrzychu pracujących. Pisaliśmy o tym:
Szczepienie na Covid-19 w Wałbrzychu obowiązkowe. A w Polsce?

Przedstawiciele ruchów antyszczepionkowych, Strajku Przedsiębiorców i przeciwnicy obowiązku szczepienia przeciw COVID-19 po przyjęciu uchwały i apelu dotyczącego szczepionek protestowali pod wałbrzyskim Ratuszem, a także przed domem prezydenta miasta. Formy wyrażania przez nich sprzeciwu opisaliśmy - Wałbrzych: grożą śmiercią prezydentowi Romanowi Szełemejowi

Tymczasem ostatniej soboty miasto symbolicznie pożegnało ofiary pandemii -  Wałbrzych 15 maja 2021: Symboliczne pożegnanie ofiar COVID-19 [ZDJĘCIA]

i przygotowano pakiet rozwiązań - ulg i bonusów - dla osób zaszczepionych - Wałbrzych: Ulgi i bonusy dla zaszczepionych. Jakie?oprac. ELW