Wszyscy trzej są poszukiwani za podobne przestępstwa.