Straty Skarbu Państwa oszacować można na kwotę blisko 650 tys. złotych, a dwa policyjne busy były potrzebne, żeby przetransportować całą tę kontrabandę.


A chodzi o nielegalny tytoń i krajankę tytoniową bez polskich znaków skarbowych akcyzy odkrytą i zabezpieczoną przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Świebodzicach oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej we Wrocławiu (Referat Realizacji w Wałbrzychu na jednej z posesji w Świebodzicach, gdzie przechowywany miał być tytoń bez polskich znaków akcyzy.

Tam w jednym z pomieszczeń gospodarczych funkcjonariusze „przy pracy” zastali 2 mężczyzn w wieku 31 oraz 36 lat. Podczas przeszukania mieszkania oraz pomieszczeń gospodarczych odnaleziono ponad 1300 kg tytoniu oraz ponad 44 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Do tego mundurowi zabezpieczyli na miejscu czynną maszynę do krojenia tytoniu oraz wagę elektroniczną. Śledczy ustalili, że uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego w tym przypadku oszacować można na kwotę blisko 650 tys. zł.Zabezpieczony tytoń, maszyna do krojenia tytoniu, a także waga przekazane zostały funkcjonariuszom Urzędu Celno-Skarbowego,  którzy prowadzić będą teraz dalsze postępowanie w tej sprawie. Za popełnione przestępstwo, zgodnie z przepisami kodeksu karno-skarbowego, grozi kara grzywny oraz pozbawienia wolności do lat trzech, a tytoń oczywiście został skonfiskowany.

Poza tym p
o sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się że 31-latek jest osobą poszukiwaną, powinien siedzieć w więzieniu i „z miejsca pracy” przewieziony został do aresztu śledczego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.