Są tacy spece od zatruwania życia swoim mamom... i nie tylko.