Pierwsze mieszkania w blokach o numerach Husarska 12, 14, 16 i 18 są już gotowe. Kiedy będą dostępne dla mieszkańców, kto w nich zamieszka, jakie stawki czynszów czekają na lokatorów, skąd się dowiemy czy nas na nie stać? Na te pytania znamy już odpowiedź - i prezentujemy pierwsze zdjęcia z wykańczanych bloków.


Kryterium społeczne

Dziś, 18 grudnia, rusza nabór wniosków na 192 mieszkania, pierwsze wybudowane w Wałbrzychu z programu Mieszkanie Plus. Obok stoją bloki komunalne, w tych nowych będą obowiązywały dwa kryteria naboru. Jedno społeczne, które ma być niemal takie samo, jak rok temu przy przydzielaniu tamtych mieszkań, czyli komisja o tym samym składzie będzie preferować młode małżeństwa z dziećmi, mieszkańców domów przeznaczonych do rozbiórki, osoby starsze oddające swoje większe mieszkania komunalne w innych dzielnicach i osoby niepełnosprawne - dla tych przewidziano cztery przystosowane kawalerki.

W budynkach powstały także 24 kawalerki o metrażu 35,10 m, 112 mieszkań dwupokojowych o metrażu 47,66 m, 52 mieszkania trzypokojowe o metrażu 73,52 m. W mieszkaniach są położone panele i płytki, grzejniki, osprzęt elektryczny, lokale mają aneksy kuchenne, w łazienkach są już wanny, WC i umywalki. Sześciopiętrowe bloki są wyposażone w windy. Na terenie osiedla zaplanowano 85 miejsc postojowych dla samochodów.
I nowe kryterium - dochodowe

- Stawki czynszu są wyższe niż w mieszkaniach komunalnych w sąsiednich blokach, ale niższe niż oferuje rynek mieszkaniowy. Wałbrzych jest pierwszym miastem, w którym taki nabór rusza, jestem przekonany, że ta oferta spotka się z dużym zainteresowaniem. Działa już strona internetowa Mieszkanie Plus w Wałbrzychu, gdzie można znaleźć opis inwestycji i zawierane typy umów, wysokość i kalkulator czynszu, a także zestaw dokumentów - mówi Piotr Mechecki, dyrektor inwestycji z ramienia
PFR Nieruchomości S.A.

Podstawowym kryterium naboru jest zdolność czynszowa. Określa ona możliwości finansowe rodziny pod kątem terminowego opłacenia czynszu za mieszkanie o określonym metrażu. Zdolność czynszowa jest badana w oparciu o dochody netto pomniejszone o wydatki rodziny, uwzględniając również przyszłą umowę najmu. Na zdolność czynszową pozytywnie wpływają świadczenia wynikające m.in. z liczby dzieci w gospodarstwie domowym (Program Rodzina 500+).

- Czynsz będzie naliczany indywidualnie. Na stronie internetowej można poznać swoją zdolność czynszową. W przypadku czystego najmu możemy mówić o 18 zł wyjściowo za metr kwadratowy, jeśli ktoś wybierze opcję z możliwością dochodzenia do własności, stawka ta może osiągnąć 24 zł - mówi Piotr Mechecki.Z obliczeń na kalkulatorze wynika, że pojedyncza osoba zarabiająca najniższą krajową, czyli otrzymująca niespełna 1600 zł "na rękę", nie spełnia wymogów i nie otrzyma nawet najmniejszego mieszkania. Nie spełnia go osoba samotna zarabiająca 2200 zł netto przy stałych kosztach posiadająca miesięczną pulę zobowiązań w wysokości 500 zł. Zobowiązania obejmują: m.in. kredyt na kartach kredytowych, pożyczki, kredyty, leasing, alimenty. Kryteriom może sprostać osoba zarabiająca 2000 netto, ale nie posiadająca ww. zobowiązań finansowych.

Dla osób nie spełniających dziś kryteriów po 1 stycznia 2019 ma ruszyć system dopłat, który może zwiększyć ilość osób z możliwością ubiegania się o Mieszkania Plus. Dla naszej hipotetycznej młodej i samotnej osoby z najniższą krajową czynsz obniżyły się wtedy z 21.57 zł za metr do 18.45 zł w przypadku czystego wynajmu i poradziłaby już sobie ze spłacaniem go. Dopłaty do czynszu są jednak przewidziane przede wszystkim dla rodzin.

- Dopłaty będą ustalane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego i wielkości mieszkania, na przykład dla rodziny z dwojgiem dzieci taka dopłata wyniesie maksymalnie 350 zł - mówi przedstawiciel inwestora.

Kiedy klucze?

Budynki są już prawie gotowe, pozwolenie na użytkowanie i odbiór techniczny ma być jeszcze w tym roku, ale zasiedlone będą prawdopodobnie pod koniec lutego lub na początku marca. Teraz będzie pracowała komisja urzędu miejskiego, nabór zakończy się pod koniec stycznia, wtedy będzie przeprowadzona weryfikacja czynszowa i zapadną decyzje, kto przydział dostał, a kto nie. Uprzywilejowani będą mieszkańcy Wałbrzycha.

- Ustalając kryteria społeczne chcieliśmy przede wszystkim stworzyć  warunki mieszkaniowe dla młodych rodzin z dziećmi, które będą ich zachęcały do pozostania w Wałbrzychu i wiązania swojej przyszłości rodzinnej i zawodowej z naszym miastem. Wielkim wyzwaniem małych i średnich miast jest zjawisko wyjazdu młodych ludzi w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Chcemy ten proces w Wałbrzychu zatrzymać, a wręcz odwrócić. Chcemy zachęcać młodych ludzi, szczególnie młodych ludzi z dziećmi, młode rodziny tworzące wspólne gospodarstwo domowe do osiedlania się w Wałbrzychu właśnie poprzez znalezienie dobrych warunków mieszkaniowych – podkreśla Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.Wniosek na Mieszkanie Plus w Wałbrzychu należy złożyć w terminie od 18 grudnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty i oświadczenia określone Uchwałą Rady Miasta oraz wymagane w związku z weryfikacją czynszową.

Wykonawcą inwestycji jest firma IDS BUD Warszawa. Mieszkania w pięciu budynkach należą do Banku Gospodarstwa Krajowego - powstała specjalna spółka celowa, która ma nimi zarządzać.


Więcej o osiedlu na Husarskiej:
HUSARSKA: DO KIEDY NABÓR WNIOSKÓW I SKĄD TEN POŚLIZG? (FOTO)
PODZAMCZE-HUSARSKA: BĘDZIE ÓSMY BUDYNEK!
PODZAMCZE-HUSARSKA: KIEDY NOWE DOMY BĘDĄ UKOŃCZONE? (FOTO)Tekst i foto: Magdalena Sakowska, widok z góry użyczone - UM Wałbrzych