Skwer z fontanną między Hetmańską a Grodzką to chyba najbardziej malowniczy w tej części miasta projekt budżetu obywatelskiego. Smażąc się kolejnego lata między betonowymi blokami mieszkańcy Podzamcza marzą zapewne o takim szczególe letniej codzienności - i po kilku latach oczekiwania pojawiła się nadzieja.


Projekt z fontanną w głównej roli został wybrany przez mieszkańców osiedla jako projekt dzielnicowy budżetu partycypacyjnego w 2015 roku. Nazywał się wtedy "Podzamczańskie skwery - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenów zlokalizowanych w różnych częściach dzielnicy Podzamcze" i przeznaczono na niego 540 000 zł, a głosowało za nim 688 osób. Nie został zrealizowany i pojawił się ponownie w edycji z 2017 roku pod nazwą "Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką" - wtedy przeznaczono na niego 220 000 zł. Firma, która się zgłosiła, by go wykonać wolała zapłacić karę i się wycofać niż realizować inwestycję za przewidzianą kwotę. Potem zapanowała cisza, teraz coś się zaczyna dziać.

Urząd miasta poszukuje firmy, która zaprojektuje inwestycję. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych, dostosowanie wszystkich rozwiązań technicznych do obowiązujących przepisów i pełnienie nadzoru autorskiego, przy uwzględnieniu ewentualnej konieczności uzyskania przez wykonawcę niezbędnych uzgodnień (np. BP p.poż.), decyzji (np. na usunięcie drzew i krzewów), map, badań, inwentaryzacji i innych, niezbędnych celem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Przypominamy, że inwestycja planowana jest na terenach zielonych między osiedlem a kościołem p. w. św. Piotra i Pawła.Termin składania ofert minie 30 sierpnia, wartość prac projektowych wyceniono na 33 804 zł bez VAT. W planach jest budowa fontanny, remont nawierzchni, nasadzenia zieleni, klomby, budowa pergoli, montaż ławek i koszy na śmieci, oświetlenie terenu i wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów. Przewidziano też wycięcie topoli wzdłuż istniejącego chodnika i wykonanie tablic ukazujących historię Podzamcza.

Prace mają być wykonane w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy, jeśli zostanie wyłoniony wykonawca. A to działka nr 174/30, gdzie inwestycja ma być zrealizowana:Czytaj też:
PODZAMCZE: CZY Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MOŻNA NAPRAWIĆ ULICĘ?
RYNEK W BOGUSZOWIE: TU BĘDZIE FONTANNA! (WIZUALIZACJE)
TAKI ŁADNY SKWER Z FONTANNĄ BĘDĄ MIELI!


Opr. MS
Foto: ilustracyjne/Magdalena Sakowska/UM Wałbrzych (mapa)