Sala gimnastyczna przy ul. Niepodległości została wystawiona na sprzedaż.


Ukazało się zarządzenie prezydenta miasta w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości przy ul. Niepodległości:

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną salą gimnastyczną, stanowiącą własność Gminy Wałbrzych, położoną w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości (między nr 23 a 23a), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 259/4 w obrębie 33 Podgórze.

Powierzchnia działki to 0,1334 ha. Dla tej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest ona zabudowana budynkiem sali gimnastycznej o pow. 502m2. Wyceniono ją na 199 000 zł. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, upływa z dniem 20.08.2020r.

Budynek przy ul. Niepodległości 23-23a w Wałbrzychu to dawna gospoda (Gasthaus zum Zepter). Po wojnie w obiekcie znajdowały się pomieszczenia Technikum Mechanicznego: pod numerem 23 - sala do rysunku technicznego, a w dawnej sali koncertowo-tanecznej gospody - sala gimnastyczna (polska-org.pl., użytkownik Petroniusz). Przed likwidacją gimnazjum nr 3 na ul. Piotra Skargi w 2015 obiekt służył jako jego sala gimnastyczna.


Czytaj też:
STARY ZDRÓJ: SALA GIMNASTYCZNA ZMIENI PRZEZNACZENIE
SPORTOWY OBIEKT ZNÓW NA MAPIE SZCZAWNA (FOTO)


Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn