Nie do końca całkiem nowa miejscowość, ale tuż przy granicach Wałbrzycha może się pojawić nowe małe (i urokliwe) sołectwo.


Na razie burmistrz Mieroszowa wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych co do podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom. Jest już gotowy odpowiedni projekt uchwały rady miasta, a konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 26 lutego do 2 marca w formie imiennego wyrażania opinii lub składania uwag. Mogą wziąć w nich udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Mieroszów posiadający prawo wyborcze.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione mieszkańcom gminy w terminie 14 dni od ich zakończenia. Formularz głosowania znajduje się na stronach urzędu miasta i gminy w Mieroszowie - można tam się opowiedzieć, czy jest się za, czy przeciw.

Po podziale Rybnica Leśna będzie wyglądała tak:A nowa mapa Kamionki tak:Sołectwo jest jednostką pomocniczą samorządu terytorialnego. Nie posiada odrębnej osobowości prawnej, ale ma sporą autonomię: swojego sołtysa i radę wyłanianych w wyborach przez mieszkańców, możliwość organizowania zebrań. Sołectwo reprezentuje mieszkańców wobec gminy i jest jej partnerem w działaniach, zgłasza konieczne remonty i zapotrzebowanie na inwestycje, może samodzielnie współpracować z organizacjami pozarządowymi, ogłaszać swoje konsultacje, organizować pomoc społeczną, gospodarować mieniem gminy na swoim terenie. Może też zgłaszać swoje wnioski i organizować samodzielnie imprezy kulturalne i sportowe. Od 2010 roku sołectwa, za zgodą rady gminy, mogą dysponować funduszem sołeckim.

Trochę historii

Pierwsze znane nazwy Kamionki to
Stein – 1666/67 i Steinau – 1785, 1818 i później – do 1945. Potem – Kamionka. Nie figurowała jeszcze w wykazie lenna zamku Radosno (jak np. pobliska Rybnica Leśna, której przysiółek stanowi). Wiadomo natomiast, że w okresie nowożytnym istniała tu osada, należąca w 1653 r. do Sigmunda von Poisnitza, od którego zakupili ją Hochbergowie.

Kamionka to tak zwana ulicówka o przebiegu głównej drogi w kierunku południe-północ. Zabudowa historyczna osady jest raczej skromna. Na północnym krańcu, na skraju lasu znajduje się rozległe gospodarstwo, jedyne o tej skali, będące być może pozostałością wolnego sołectwa. Kamionka, choć również historycznie stanowiła przysiółek Rybnicy Leśnej, była osadą dobrze zorganizowaną. Już z początkiem XIX  wieku miała własną szkołę (od lat 30-tych XX wieku działającą w nowym budynku), zajazd Zum Szwarzen Berge i rozwinięte rzemiosło, głównie włókiennicze. W obecnym stanie zachowania stanowi jeden z bardziej wymownych przykładów degradacji kulturowej pośród miejscowości należących do gminy Mieroszów - czytamy w rysie historycznym na stronach gminy.


Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska, użyczone: urząd miasta i gminy w Mieroszowie