22 listopada 2018, podczas uroczystej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej zostali zaprzysiężeni radni oraz prezydent Wałbrzycha. Zobaczcie zdjęcia z tej podniosłej uroczystości.

Obrady pierwszej sesji Rady Miejskiej w kadencji 2018 - 2023 do czasu wyboru przewodniczącego poprowadził radny - Jerzy Langer - Przewodniczący Senior.
Podczas sesji zostali zaprzysiężeni radni w kolejności alfabetycznej. Wśród nich znaleźli się radni debiutujący w tym gremium jak np. Rafał Glapiński.

A także radni ze znacznym stażem pracy na rzecz mieszkańców jak Alicja Rosiak i Ryszard Nowak. Oboje zostali wybrani na piątą kadencję i zasiadają w radzie od 2002 roku. Ryszard Nowak przygotowuje się na przyjazd Mikołaja do RWS Biały Kamień, ale nie zapomina o innych postulatach mieszkańców. - Praca na rzecz dzielnicy trwa, kontynuujemy działania na rzecz gazyfikacji Białego Kamienia, w ostatnim czasie wniosek mieszkańców dotyczący oznakowania ul. Daszyńskiego został pozytywnie załatwiony, są też działania na rzecz ogrodzenia lokalnego placu zabaw - wylicza Nowak.

Po radnych został zaprzysiężony prezydent Wałbrzycha. Prezydent Roman Szełemej w swoim wystąpieniu podziękował mieszkańcom za rekordowe poparcie, wyraził wdzięczność współpracownikom oraz osobom zaangażowanym w kampanię wyborczą, a także swoim bliskim, ale przede wszystkim zarysował swój plan działania na najbliższe pięć lat.
 - Mimo że to nie jest moje pierwsze ślubowanie, muszę powiedzieć, że z każdym następnym poczucie wagi tego wydarzenia i wyjątkowości tej chwili towarzyszy mi w jeszcze większym stopniu niż by to mogło się wydawać. Waga tego wydarzenia i poczucie ogromnej odpowiedzialności biorą się z wielu przyczyn. Jedną z nich jest również ta, że to następne pięć lat, które wierzę głęboko, wspólnie poświęcimy na rzecz / dla mieszkańców Wałbrzycha, naszego miasta, dla samorządu, dla Polski, dla nas wszystkich - mówił we wstępie Roman Szełemej, prezydent wybrany na kolejną kadencję rekordową w skali kraju większością głosów i przy wyższej niż przed czterema laty frekwencji.

Prezydent podziękował za przedłużenie mandatu oraz kredytu zaufanie dla siebie i radnych ze swojego komitetu. Przypomniał swój plan sześciu najważniejszych programów, które planuje realizować w najbliższych latach. Wśród ważnych dla siebie i miasta elementów wymienił kontynuację takich kwestii jak:
- rozwój sieci żłobków i przedszkoli, a także instytucji opieki wspomagających rodzinę,
- modernizację systemu edukacji,
- program remontów i budowy dróg, w tym obwodnicy,
- wspieranie transportu publicznego,
- wspieranie inicjatywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na szerszym forum południa Dolnego Śląska - Sudetów 2020-30.
Jako dwa najważniejsze elementy ze swojego programu, które prezydent szczególnie zaakcentował wymienić należy:
- poprawę sytuacji mieszkaniowej wałbrzyszan w kwestiach warunków lokalowych i sanitarnych,
- oraz kwestie ekologiczne zarówno pod względem norm antysmogowych, jak i poprawy efektywności energetycznej, odchodzenia od pieców węglowych na rzecz czystej energii.

Prezydent zadeklarował gotowość do współpracy ponad podziałami, podkreślił wagę dotychczasowych standardów pracy z radą, dalszego wsparcia dla związków religijnych, a także niechęć wobec jałowych sporów ideologicznych. - Tam gdzie będzie to możliwe, będę gotowy do kompromisu poza jednym obszarem i tym obszarem jest nasza przynależność do Europy, nasza przynależność do Unii Europejskiej - kontynuował Roman Szełemej. Prezydent podkreślił, jak wiele nasze miasto zawdzięcza unijnemu wsparciu.

Prezydent zaprosił do współpracy na najbliższe lata wszystkich radnych. - Bez współpracy i wzajemnej pomocy nie osiągniemy tego, co dobre dla Wałbrzycha, a jego dobro leży nam wszystkim na sercu - konkludował prezydent.


Polecamy też:
Wałbrzych: Przewodnicząca Rady Miejskiej wybrana [FOTO]

Wałbrzych: wyniki wyborów do rady miastatekst i fot. Elżbieta Węgrzyn