Minęła kolejna doba bogata w zdarzenia związane z akcją gaśniczą na terenie dawnego kompleksu huty szkła przy ul. Wrocławskiej. Co istotne, 3 grudnia działania trwają tam nadal...