Wykonawca przejął już plac budowy, ustawił swoje tablice, wyciął zarośla, przywiózł materiał - wkrótce na Piaskowej Górze pojawi się całkiem nowa ulica. Bardzo krótka, ale zawsze ulica. Ciekawe, jak zostanie nazwana?


Piaskowa Góra miała być odcięta...

Jak pisaliśmy w styczniu: PIASKOWA GÓRA - BĘDZIE BUDOWA ULICY I ZAJĘCIA NIERUCHOMOŚCI (FOTO). Jest to związane z powstawaniem zachodniej obwodnicy Wałbrzycha i Piaskową Górą, gdzie poza dawnym rondem Tesco (OBWODNICA WAŁBRZYCHA: RONDO TESCO PRZESTAJE ISTNIEĆ (FOTO)) utworzył się właśnie drugi, mniejszy front robót, związany z budową drugiego odcinka łącznika między obwodnicą a skrzyżowaniem ulic Wyszyńskiego i Kusocińskiego.- W najbliższym czasie wyłoniona firma rozpocznie budowę łącznika pomiędzy obwodnicą a ulicą Kusocińskiego z przebudową skrzyżowania. Ma to być zakończone do połowy września lub do końca września, tak, żeby potem wjazd i wyjazd z obwodnicy przez ulice Kusocińskiego i Wyszyńskiego był możliwy. Obwodnica nie miała w swoim projekcie tego łącznika, po prostu 10 lat temu projektanci tego nie przewidzieli - zapowiadał prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej na sesji rady miasta 2 tygodnie temu.

Przyszłe skrzyżowanie obwodnicy i łącznika wraz z jego pierwszym odcinkiem stanowiło część jej budowy i jest już gotowe. Teraz pora na część miejską. Do obwodnicy będzie się włączało przedłużenie ul. Kusocińskiego wychodzące ze skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego.
Jedna z najkrótszych, ale ulica

Łącznik, który będzie miał 150 metrów, połączy się z wypustką obwodnicy o długości około 180 metrów. Będzie tu można zjechać w prawo z Piaskowej Góry w kierunku Tesco, a na Piaskową Górę wjechać również tylko za pomocą prawoskrętu. To będzie jedyny wjazd na obwodnicę pomiędzy szczawieńskim rondem Niepodległości (obok Tesco) a Starym Zdrojem. Wykona go wyłoniona w kwietniu firma Strabag z Wrocławia za 1 437 757 zł brutto w ciągu 17 tygodni od podpisania umowy. Kierowcy mogą się spodziewać utrudnień, kiedy prace wejdą na ul. Wyszyńskiego. Inwestorem zastępczym z ramienia ZDKiUM zostało wałbrzyskie przedsiębiorstwo "Inwest-Projekt" za 31 900 zł brutto.Firma OLPRO z Zielonej Góry w ostatnich miesiącach wykonała dokumentację projektową za 82 410 zł brutto. W budżecie miasta na 2021 rok zadanie opisano jako "Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu".


Inwestycja obejmuje:

- Budowaną drogę gminną bez numeru - długość odcinka – 112,73 m (hm lok. 0+10,72÷1+23,45);

- Ulicę Prymasa S. Wyszyńskiego – droga powiatowa nr 3405D - długość odcinka – 64,62 m (km 1+439,10÷1+503,72).

Łączna długość odcinków dróg objętych budową lub rozbudową wynosi 177,35 m.Przewidziane są:

•budowa nowej drogi gminnej,
•rozbudowa istniejącej drogi powiatowej,
•poszerzenie istniejących nawierzchni drogowych,
•budowa i przebudowa ciągów pieszych (chodników),
•budowa ścieżek pieszo-rowerowych,
•przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego,
•budowa wyspy kanalizującej,
•odtworzenie istniejących nawierzchni w związku z robotami sieciowymi,
•budowa murów oporowych z prefabrykowanych elementów typu „L”,
•budowa palisad,
•wbudowanie betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: krawężniki, obrzeża, oporniki itp.
•budowa schodów terenowych i poręczy ochronnych,
•wbudowanie ścieków prefabrykowanych,
•budowa ogrodzenia panelowego,
•wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu (wymiana istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, a także wbudowanie urządzeń BRD takich jak: bariery drogowe i bariery ochronne,
•demontaż elementów istniejącej kanalizacji deszczowej,
•budowa kanalizacji deszczowej,
•przebudowa sieci gazowych,
•usuniecie kolizji (przebudowa sieci elektroenergetycznych),
•budowa i przebudowa oświetlenia drogowego,
•przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych (w tym regulacja i wymiana istniejących ram, włazów i pokryw studni teletechnicznych)
•budowa kanału technologicznego,
•wycinka drzew i krzewów,
•zagospodarowanie terenów zielonych (w tym zabezpieczenie skarp geokratą),
•nasadzenie 5 drzew,
•wbudowanie rezerwowych rur osłonowych (przejścia poprzeczne),
•wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie projektowanego układu komunikacyjnego.


Komplet informacji o obwodnicy w linkach pod tekstem:
WAŁBRZYCH: PIĘĆ CIĘŻARÓWEK I SZTAB INŻYNIERÓW TESTOWAŁO KOLOSA (FOTO)


Inna nowa ulica, która powstała przy okazji budowy obwodnicy:
WAŁBRZYCH: POJEDZIEMY PIERWSZYM FRAGMENTEM CAŁKIEM NOWEJ DROGI [ZDJĘCIA]

Więcej o tej ulicy - JAK NAZWAĆ CAŁKIEM NOWĄ, A JUŻ PRAWIE GOTOWĄ ULICĘ?

Poszukiwanie nazwy dla obwodnicy:
WAŁBRZYCH: NAZWIJ OBWODNICĘ I WYGRAJ WYCIECZKĘ DO BRUKSELI
Obwodnica imienia Pileckiego? Szełemeja? Zdecydujecie sami

Plany dotyczące Piaskowej Góry:
Wałbrzych: Ulica Ogrodowa - jest inwestor, będzie przebudowa
Wałbrzych: skrzyżowanie Długiej i Wrocławskiej do remontu (FOTO)
Piaskowa Góra: 2 odcinki ulic i duże skrzyżowanie do remontu


Zmiana nazwy ronda:
SZCZAWNO-ZDRÓJ: DAWNE RONDO TESCO I INNE RONDO Z NOWĄ NAZWĄ
SZCZAWNO-ZDRÓJ: NOWA PROPOZYCJA NAZWY DLA RONDA- SKRZYŻOWANIA


Tekst i foto: Magdalena Sakowska