Pełnomocnik Prezydenta Miasta Wałbrzycha ds. Cudzoziemców zaczyna swoją działalność w najbliższych tygodniach. Będzie pełnić swoją funkcję społecznie. Czym się będzie zajmować?

Swoim zarządzeniem z 9 lipca 2020 roku prezydent Wałbrzycha ustanowił Irynę Rerikh Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Wałbrzycha ds. Cudzoziemców, a 15 lipca w obecności działających przy Konsulacie Ukrainy we Wrocławiu przedstawicieli Fundacji Ukraina nowa pani pełnomocnik została przedstawiona. - Pełnomocnik będzie kontynuować działania o charakterze społecznym, które do tej pory były wypełnianie w naszym mieście oddolnie, nieformalnie. Teraz dołączamy do grona miast, takich jak Gdańsk, które takiego pełnomocnika już posiadają - wyjaśnia Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Grupa cudzoziemców mieszkających i pracujących w naszym regionie i mieście rożnie z roku na rok. Dziś oficjalnie mówi się, że osób narodowości ukraińskiej mieszkających w Wałbrzychu jest 0,8 - 1,5% mieszkańców, a osób aktywnych zawodowo nawet o 2%. Prezydent przypomniał również o przekazaniu miejskiego gruntu pod budowę świątyni prawosławnej.Włodarz naszego miasta podpisał porozumienie o współpracy Gminy Wałbrzych z Fundacją Ukraina na rzecz cudzoziemców.
O działaniu fundacji i jej roli we Wrocławiu opowiedzieli Artem Zozulia - prezes oraz Igor Lisin - wiceprezes. Fundacja ta niejako uzupełnia od 2013 roku działania prowadzone przez Konsulat Honorowy, który we Wrocławiu istnieje od 2008 roku. Fundacja ta będzie wspierać działanie również wałbrzyskiego pełnomocnika, który rozpocznie swoją działalność od sierpnia. 

Do zadań Pełnomocnika należy podejmowanie działań w zakresie wspierania cudzoziemców, którzy wyrazili zamiar osiedlenia się i świadczenia pracy na terenie Wałbrzycha, w procesie ich adaptacji i integracji społecznej poprzez zwiększenie dostępności do informacji i poradnictwa, działania edukacyjne m.in. naukę języka polskiego, działania o charakterze kulturalnym - międzykulturowym. Pełnomocnik reprezentuje Prezydenta Miasta w kontaktach z podmiotami, organami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w sprawach dotyczących jego działalności. Osoba ustanowiona pełnomocnikiem sprawuje funkcję społecznie.

- Właściwie nie zaczynam nowej pracy, tylko przedłużam to, co robiłam dotychczas. Zaczynałam w Stowarzyszeniu Ukraina-Wałbrzych i już wtedy działaliśmy na rzecz naszej społeczności. W Wałbrzychu czujemy się jak w domu. Wiem, że mam teraz większą odpowiedzialność, ale nadal będę działać w tym samym kierunku - kursy językowe, szkolenia, spotkania, konsultacje w sprawach legalizacji pobytu - wylicza pełnomocnik Irena Rerikh.

Do tej pory działania na rzecz integracji ze społecznością Ukraińców w Wałbrzychu, działania edukacyjne i informacyjne dla osób chcących się w naszym mieście osiedlić prowadziło działające przy Radzie Wspólnoty Samorządowej "Śródmieście" Stowarzyszenie Ukraina-Polska-Wabrzych we współpracy z Parafią Prawosławną Wszystkich Świętych w Wałbrzychu.


Oto ich przykłady:
Śródmieście: Międzynarodowa aleja lipowa, a wkrótce cerkiew [FOTO]