David Hardouin, drugi wnuk kucharza i fotografa Hochbergów, Lousa Hardouina i kuzyn Jean Wessel, damy, która ofiarowała Książowi tysiące starych zdjęć, przyjechał do zamku Książ i też coś przywiózł, a w zamian dostał zapewnienie o własności fragmentu zamku (nie sprecyzowano, którego). Całe to wydarzenie było okazją do promocji albumu ze zdjęciami Louisa Hardouina, który już można kupić.