Dane 5 osób z miasta i powiatu widnieją w rejestrze, który 1 stycznia uruchomiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Ze spisu ponad 760 osób skazanych za przestępstwa seksualne, w tym na nieletnich i gwałty ze szczególnym okrucieństwem internauci mogą wyszukać mieszkańców swojego miasta i regionu.

Prawo do ochrony naszych dzieci stawiamy ponad anonimowość przestępców. Publiczne rejestry z danymi pedofilów funkcjonują na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych. Są dobrym sposobem na zapobieganie krzywdzie ofiar, bo pozwalają na skuteczną kontrolę takich przestępców – czytamy w komunikacie ministerstwa. Nazwiska i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów są zatem w naszym kraju od 1 stycznia 2018 w pełni jawne i udostępnione w specjalnym internetowym serwisie.

Część z ograniczonym dostępem
Internetowy rejestr dzieli się na dwie części: otwartą dla wszystkich i tę z dostępem ograniczonym tylko dla m.in. dla instytucji, które zajmują się opieką nad dziećmi. Tam znajdują się szczegółowe dane dotyczące skazanych za pedofilię. Ma to ułatwić np. dyrektorom szkół, placówek wychowawczych i organizatorom wypoczynku dzieci weryfikację zatrudnianych osób. Tutaj znajdziemy 2614 nazwisk. Oprócz osób z rejestru ogólnodostępnego znaleźli się w nim sprawcy gwałtów popełnionych przed 1 października 2017 r.  na osobach w wieku 15-18 lat, co do których to sprawców sądy nie orzekły o wyłączeniu ich z rejestru. Natomiast w przypadku przestępstw popełnionych po 1 października 2017 roku, do rejestru z dostępem ograniczonym trafili wszyscy gwałciciele i pedofile, stręczyciele dzieci i skazani, którzy posługiwali się pornografią na szkodę nieletnich. W tej części rejestr jest bardzo szczegółowy. Zawiera m.in. PESEL skazanych i adresy ich zameldowania.

Część otwarta spisu
W internetowej części otwartej tego spisu, każdy internauta może odszukać i poznać dane osoby, która została skazana za przestępstwa na tle seksualnym. Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Sprawiedliwości to głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia oraz sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. W spisie podane jest imię, nazwisko i inne dane osobowe, w tym miejsce przebywania figurujących tam osób oraz ich zdjęcia.

Jak wynika z otwartej części rejestru, w mieście i powiecie mamy 5 osób, które dopuściły się brutalnych przestępstw seksualnych, skazanych przez sądy okręgowe w Świdnicy i Jeleniej Górze.W spisie znalazło się też 6 osób wywodzących się ze Świdnicy, jedna ze Świebodzic, nie brak też osoby urodzonej w Kłodzku i powiecie kłodzkim. W bazie znajdziemy też jednego bielawianina.

By z bazy korzystać, nie trzeba się nigdzie logować, ani zakładać konta. Jest też bezpłatny. Do jego przeszukiwania są natomiast niezbędne dane osoby, którą chcemy sprawdzić. Rejestr dostępny jest pod tym linkiem: https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/home

Zgodnie z ministerialnymi zapewnieniami baza danych ma być regularnie aktualizowana.


oprac. ELW
Zdjęcie ilustracyjne
dane na podstawie Ministerstwa Sprawiedliwości