Szalejący wczoraj w regionie orkan "Grzegorz" nie oszczędził zabytkowej bazyliki w Krzeszowie.


W niedzielę 29 października około godz. 8:00 pracownicy Obsługi Pielgrzyma poinformowali PSP w Kamiennej Górze o zerwaniu znacznej wielkości połaci pokrycia dachu bazyliki. Wskutek mocnego naporu wiatru zostało zerwane około 50 m2 blachy miedzianej z górnego dachu nad północnym transeptem bazyliki, w którym znajduje się Kaplica Loretańska.

Przybyłe na miejsce jednostki straży pożarnej nie mogły przystąpić do zabezpieczania dachu z powodu wysokości i silnego wiatru. Zabezpieczony został plac wokół obiektu i drogi dojazdowe. Około godz. 11:00 kolejny silny napór wiatru spowodował zerwanie pozostałej części górnego dachu nad północnym transeptem – łącznie około 150 m2. Padający obficie deszcz zaczął przeciekać przez deskowanie dachu i zalewać strop bazyliki.Dzięki interwencji straży pożarnej strop został osłonięty plandekami. Jak dotąd nie stwierdzono przesiąknięcia stropów. Zerwana wcześniej połać blachy spadła w końcu na ziemię uszkadzając trzy zabytkowe nagrobki.Akcja straży pożarnej została zakończona około godz. 15:00, od tego momentu obiekt jest monitorowany pod względem możliwości zaciekania wody opadowej do środka. Na dziś umówiona jest firma, która podejmie próbę zrzucenia uszkodzonych blach zalegających na dachu oraz rozpocznie prace zabezpieczające bazylikę od zewnątrz. Dziś też rozpoczną się szczegółowe oględziny świątyni i usunięcie zniszczonych elementów dachu z alei wokół niej.


Opiekunowie krzeszowskiego sanktuarium dziękują wszystkim służbom zaangażowanym w zabezpieczanie świątyni przed zalaniem, w szczególności PSP z Kamiennej Góry oraz OSP Krzeszów i OSP Ptaszków, a także Powiatowemu Sztabowi Kryzysowemu oraz władzom samorządowym. Dziękują też wszystkim ludziom dobrej woli za modlitwę i wsparcie.

Nowe pokrycie dachu zostało wykonane w 2012 roku.

Opr. MS
Foto użyczone: Bazylika w Krzeszowie (opactwo.eu)