Trwa budowa obwodnicy Wałbrzycha. Wykonawca - Budimex S.A. - przedstawił plan tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy na trzech głównych węzłach inwestycji - rondo Tesco, węzeł Żeromskiego i Plac Grunwaldzki - wraz z przewidywanymi utrudnieniami w kolejnych etapach prac. Zobaczcie mapy utrudnień, których uzgadnianie jest na ukończeniu.

Jak informuje wykonawca, plany tymczasowej organizacji ruchu dla trzech kluczowych węzłów komunikacyjnych na czas budowy obwodnicy Wałbrzycha są już przygotowane. Trwają konsultacje z miastem oraz Urzędem Marszałkowskim, na ostatniej prostej jest kwestia opiniowania i zatwierdzania tych projektów.

Rondo Tesco

Najwcześniej, bo prawdopodobnie już w ostatnim tygodniu maja (27 - 31 maja) utrudnienia związane z budową zaczną się na tym węźle. Podczas całego okresu budowy przewidziano tu cztery etapy układu tymczasowej organizacji ruchu, jednak nigdy, wedle założeń, nie będą one zakładały zamknięcia ul. Długiej i Łączyńskiego - mają być drożne jednak zwężone - po jednym pasie dla każdego kierunku. Pierwotne projekty organizacji ruchu nie wykluczały zamknięcia ul. Długiej, jednak ostatecznie wycofano się z nich.
Planowane natomiast jest zamknięcie ul. Gałczyńskiego i części Wyszyńskiego.

Etap IEtap IIEtap IIIEtap IV
Kwestię komunikacji pomiędzy Wałbrzychem i Szczawnem komplikuje dodatkowo planowany przez gminę Szczawno-Zdrój remont i zamknięcie ul. Chopina, przez co preferowany dojazd do Szczawna-Zdroju z tej części miasta powinien się odbywać obwodnicą - ul. Szczawieńską.


Węzeł Żeromskiego

Nie ma jeszcze wyznaczonej daty wprowadzenia utrudnień związanych z tymczasową organizacją ruchu, prawdopodobnie będzie to jeszcze w czerwcu. Zgodnie z informacją uzyskaną od wykonawcy, w tym miejscu utrudnienia potrwają najkrócej. Większość prac wpływających na przejezdność w tym rejonie zostanie wykonana w 2019 roku i na początku 2020.Plac Grunwaldzki

Czyli węzeł od ul. Reja przez Sikorskiego i Chrobrego wraz placem. Tutaj tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy ma być wdrożona od początku czerwca 2019 i ma trwać do zakończenia budowy obwodnicy. Wykonawca przewidział trzy etapy układu tymczasowej organizacji ruchu, które będą wdrażane kolejno, w miarę postępu prac.
Prace przygotowawcze w postaci wyburzeń zaplanowano na przyszły tydzień.

Etap IEtap IIEtap IIIApel wykonawcy

Powyższe uzgodnienia dotyczą utrudnień w trzech newralgicznych punktach, istotnych dla przejezdności całego miasta, jednak prace rozpoczną się również poza terenem zabudowanym. Warto pamiętać zatem, że plac budowy stanową także odcinki pomiędzy Piaskową Górą i Starym Zdrojem będące dotąd lubianym szlakiem spacerowym. Wykonawca prosi wałbrzyszan o rezygnację ze spacerów po odcinku obwodnicy w okolicach szpitala, apeluje by mieszkańcy respektowali ograniczenia powodowane troską o ich bezpieczeństwo.
Apel wykonawcy dotyczy również pieszych korzystających z wyznaczonych na czas budowy ciągów komunikacyjnych, by dla własnego bezpieczeństwa nie chodzili na skróty i respektowali zakazy.Opublikowano 15 maja 2019.
Węzeł w okolicy ul. Żeromskiego:
WYBURZANIE KAMIENICY PRZY UL. ŻEROMSKIEGO [FOTO]

OBWODNICA WAŁBRZYCHA: WĘZEŁ ŻEROMSKIEGO - RUSZYŁY PRACE [ZDJĘCIA]

UMOWA NA BUDOWĘ OBWODNICY PODPISANA [ZDJĘCIA]
OBWODNICA WAŁBRZYCHA - NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W DZIEJACH MIASTA JUŻ WKRÓTCE
CO JESZCZE WYBURZĄ NA POTRZEBY OBWODNICY?
WYKONAWCA PRZYGOTOWUJE SIĘ DO BUDOWY [FOTO]

Organizacja ruchu:


Elżbieta Węgrzyn
mapy projektów - Budimex S.A.