Trwają prace przygotowawcze dotyczące budowy Obwodnicy Zachodniej Wałbrzycha. Po wyburzeniu garaży przy ul. Topolowej przyszła pora na rozbiórki wysiedlonych budynków mieszkalnych w tym rejonie. Których? Zobaczcie zdjęcia.

Trwają intensywne prace rozbiórkowe w okolicy ronda Tesco na granicy Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju. Tuż po przekazaniu wykonawcy firmie Budimex S.A. placu budowy rozpoczęły się wyburzenia garaży i pomieszczeń gospodarczych przy ul. Topolowej od strony Podzamcza, o czym pisaliśmy (BATALIA O UL. DŁUGĄ. TRWAJĄ WYBURZENIA [ZDJĘCIA]). W ostatnich dniach kwietnia wykonawca przeniósł się na druga stronę ul. Długiej i z mapy miasta znika cały ciąg budynków przy ul. Topolowej, stoją one w miejscu, którędy przebiegać będzie obwodnica.Wyburzono zatem budynek przy Topolowej 33, który jeszcze dwa tygodnie temu wyglądał następująco:
Obecnie trwają zaawansowane prace rozbiórkowe numeru 31, zaś w przygotowaniu do wyburzenia jest Topolowa 35, czyli dawna plebania przy
parafii św. Wojciecha.
Równolegle z rozbiórkami trwają wynikające z planów i zezwoleń wycinki drzew oraz prace ziemne dotyczące instalacji. 

Tuż po weekendzie majowym wykonawca przedstawił też zleceniodawcy proponowany, ostateczny plan tymczasowej organizacji ruchu. Jest on teraz konsultowany i omawiany, szczegóły przyszłych utrudnień poznamy po zatwierdzeniu. Prawdopodobnie zaczną obowiązywać w drugiej połowie miesiąca. Jako o pewniku mówi się już o tym, że ul. Długa wedle tej organizacji ruchu ma pozostać dla ruchu samochodowego drożna, co wstępnie potwierdzono -(BATALIA O UL. DŁUGĄ. TRWAJĄ WYBURZENIA [ZDJĘCIA]).
oprac. ELW
fot. Magdalena Sakowska.